Contactgegevens

Contactgegevens

Basisschool St. Lambertus
Sint Lambertusweg 112
5291 AD Gemonde
Tel: 073 - 553 01 30
E-mail: lambertus@cadansprimair.nl 
Website: www.lambertusgemonde.nl 

KDV Berenhuis
St. lambertusweg 112A
5291 AD  Gemonde
Tel: 06-33107509
E-mail: info@berenhuis.nl
Website: www.berenhuis.nl

BSO Bolderburen
Sint Lambertusweg 112
5291 AD  Gemonde
Tel. 06-20140720
E-mail: info@bolderburen.nl
Website: www.bsobolderburen.nl

 

 
 
Kindcentrum

Kindcentrum Montis

Sinds januari 2016 kunnen we spreken van een kindcentrum in Gemonde, één plek voor onderwijs, opvang, opvoeding en ontwikkeling voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar. We werken samen met 't Berenhuis, dat de kinderopvang verzorgt en Bolderburen, die de tussenschoolse en buitenschoolse opvang organiseert. Samen willen we ons inzetten voor gerichte samenwerking om zodoende voor het kind optimale ontwikkelingskansen te creëren in een veilige, sociale en stimulerende omgeving. 
Om dat te bereiken hebben we onze pedagogische visie op elkaar afgestemd. Daarbij hebben we deze visie beschreven in zichtbaar concreet gedrag, zodat duidelijk wordt hoe de pedagogische visie in ons werk van elke dag gestalte krijgt.