Logo

03 Nieuwsbrief 2019-3

Inhoudsopgave


Op de kalender
Carnaval
Blokjes
Interieur verzorgster
Nieuwe naam kindcentrum
IPC
Inloop
Aankondiging algemene ouderavond
Sparen voor de schoolbieb
Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport!
Nieuws vanuit 't Berenhuis
Nieuws van BSO Bolderburen
Gemonde graaft geschiedenis!

Op de kalender

14 t/m 18 oktober: herfstvakantie

21 oktober: we starten met IPC (tot aan de kerstvakantie)

22 oktober: vergadering Oudercomité

29 oktober: voorleeskampioenschappen op school

                  vergadering Medezeggenschapsraad

 

----------------------------------------------------------------------------

6 november: nationaal schoolontbijt

11 november: vergadering leerlingenraad

12 november: Algemene ouderavond oudercomité

 

 

Carnaval

Na aanleiding van de feedback die wij van een aantal ouders hebben ontvangen en de evaluaties, zijn we met de carnavalscommissie bij elkaar gaan zitten. Hoe ziet het vieren van carnaval er nu uit op de Lambertusschool en wat willen we in de toekomst. 

Het organiseren van de optocht, met name de voorbereiding, gaat er anders uit zien.

Als school blijven we de optocht organiseren. Echter wordt het knutselen niet meer buiten school georganiseerd. We plannen 2 middagen om, met behulp van ouders, de dingen te knutselen die nodig zijn voor de optocht. In de klas wordt met de groep besproken of er met de groep als geheel iets wordt gedaan of dat er met kleine groepjes binnen de groep gewerkt zal worden. 

De data voor de knutselmiddagen worden spoedig bekend gemaakt, zodat u zich op tijd aan kunt melden om mee te komen helpen. 

Daarnaast zal de optocht, in tegenstelling tot voorgaande jaren, plaatsvinden op de ochtend i.p.v. de middag. De kinderen zijn dan ook om 12.00 uur uit! 

 

Blokjes

Wist u dat we op school werken met de volgende blokjes:

Leerlingen leggen de blokjes op hun tafel. Als ze het vraagteken naar boven hebben liggen, dan weet de leerkracht dat ze een vraag hebben. De leerlingen kunnen dan alvast doorwerken met de volgende opdracht. Ze hoeven dan niet met de vinger in de lucht te wachten. Rood betekent: niet storen a.u.b. Groen betekent: ja mag me iets vragen en oranje betekent: ik werk samen.

 

Interieur verzorgster

Onze interieur verzorgster, Karin, is er deze week voor het laatst. Zij heeft een andere baan gevonden, waar ze volgende week mee van start gaat. Wij bedankten Karin voor haar inzet en zorg voor de schoonmaak van onze school. We gaan haar zeker missen!

Wie haar op gaat volgen, is nog niet bekend.

 

Nieuwe naam kindcentrum

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Tot 23 september heeft iedereen de gelegenheid gekregen om een nieuwe naam te bedenken voor het kindcentrum in Gemonde!

Wat een leuke inzendingen zijn er binnen gekomen!! Hartelijk dank voor al het enthousiasme om mee te denken!

 

Deze week gaan we met alle teamleden van het kindcentrum een naam kiezen.

Maar jullie zullen nog even geduld moeten hebben....

Op 6 januari wordt de nieuwe naam en het nieuwe logo bekend gemaakt! 

Meer informatie volgt later nog.

 

IPC

Na de herfstvakantie is het dan zo ver... We gaan proef draaien met IPC (wereldorientatiemethode). 

Direct na de vakantie worden de leerlingen meegenomen in het traject. Er wordt op een leuke manier onthuld met welk thema ze aan de slag gaan.

Groep 1-2 en groep 2-3 hebben hetzelfde thema.

Groep 4-5 heeft een thema.

En de groepen 6/7 en groep 8 hebben een thema.

We hebben er al ontzettend veel zin in!

Vraag regelmatig aan uw kind wat hij/zij gedaan heeft, om goed op de hoogte te blijven! 

Inloop

We zijn nu al weer een aantal weken van start gegaan met de inloop. We merken dat de kinderen veel rustiger binnen komen en dat de ochtend dan ook rustiger van start gaat.

Tot aan de herfstvakantie mogen de ouders in de onderbouw nog mee naar binnen.  Na de herfstvakantie mogen de kinderen alleen naar binnen komen. De ouders nemen dus afscheid op de speelplaats.

Als een kind voor het eerst onze school bezoekt, mogen de ouders 2 maanden lang mee naar binnen. Daarna geldt ook daar de regel dat de ouders op de speelplaats afscheid nemen.

Trots zijn we op alle kinderen die al voor de herfstvakantie de stap hebben gemaakt om alleen naar binnen te komen! We hebben er alle vertrouwen in dat dit bij alle kinderen gaat lukken!

 

Aankondiging algemene ouderavond

OUDERAVOND MEDIAOPVOEDING

 

Graag nodigen we u uit voor een algemene ouderavond over uw kind en media.

Op 12 november. 

 

Voor alle ouders van de groepen 1 t/m 8

Onderbouwleerlingen spelen al vaak met beeldschermen (apps, games) en misschien doet u wel mee, of leest u digitale prentenboeken voor. Soms kijken ze via uw smartphone naar YouTube-filmpjes en Skypen ze met oma, of hebben ze een eigen tablet. Bovenbouw hebben vaak al een eigen smartphone en maken al intensief gebruik van sociale media als Whatsapp, Snapchat en Instagram. De mediaopvoedingsvragen van ouders lopen dan ook uiteen per leeftijdfase: waar het bij de jonge kinderen vooral gaat over een veilige online speelruimte, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit van apps, gaat het bij de oudere kinderen over de kennismaking met de wereld via sociale media: de dynamiek binnen een Whatsappgroep, contact met vreemden, privacy, pesten, enzovoort.

Om recht te doen aan deze verschillen geeft Freek Zwanenburg van Bureau Jeugd & Media afzonderlijke presentaties aan onderbouw- en bovenbouwouders. Afgestemd op de leeftijdsgroep bespreekt hij vragen als: Wat zegt de wetenschap over kinderen en media? Hoe geef je als ouder het goede voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen, en welk gedrag juist stimuleren? Wat is kwaliteit?

Terwijl de ene groep ouders de presentatie krijgt van Freek, gaat de andere groep ouders met elkaar in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen en video’s. En vice versa. Alle ouders kunnen zo nieuwe inzichten opdoen en vragen stellen, maar ook praktische ervaringen en tips met elkaar uitwisselen.

U wordt geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder bent u eigenlijk? U gaat naar huis met veel stof voor gesprek met elkaar én uw kinderen. En tips natuurlijk. Komt u ook?

 

De avond wordt georganiseerd namens het Oudercomité i.s.m. school en bureau Jeugd en Media!

 

Sparen voor de schoolbieb

Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb?

 

 

Geachte ouder/verzorger …

 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?

U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december 2019 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.

 

 

 

 

Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport!

Wij doen ook mee aan Rabo ClubSupport!

Stemmen kan vanaf 27 september

Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport 

Het Oudercomité  St. Lambertusschool doet dit jaar ook mee aan Rabo ClubSupport. Jouw stem is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou? Kijk op Rabobank.nl/clubsupport.

Alle leden van Rabobank Hart van de Meierij kunnen stemmen vanaf 27 september.

Met de opbrengst kunnen wij diverse activiteiten van de basisschool in Gemonde, die niet worden bekostigd vanuit de overheid, financieel ondersteunen. We willen het bedrag dit jaar graag besteden aan een aanvulling op de geluidsinstallatie, zoals een mobiele box, en een aanvulling op de muziekinstrumenten.

Alvast hartelijk bedankt voor jullie stem!!

Oudercomité

Nieuws vanuit 't Berenhuis

Nieuws van BSO Bolderburen

Nieuws van BSO Bolderburen

 

De tijd vliegt, het is alweer bijna herfstvakantie!

Als onderdeel van het kindcentrum willen wij graag de kinderen vanaf 7 jaar van de basisschool deel laten nemen aan de activiteiten die BSO Bolderburen aanbiedt (tegen een kleine vergoeding).

Naast een gezellig kookatelier hebben we nu ook een naai- en knutselatelier. De ene keer wordt er in kleine groepjes gekookt, een andere keer iets grappigs gemaakt achter de naaimachine of aan de knutseltafel. Uiteraard onder begeleiding van BSO Bolderburen.

In de herfstvakantie maken we op de woensdagmiddag een griezelige Halloween knutsel en op de vrijdagmiddag gaan we met de naaimachine aan de slag!

De uitnodigingen worden via school verspreid. In de uitnodiging staan de tijden en locatie. Reageer snel want vol =vol.

Gemonde graaft geschiedenis!

Ons Gemonde Graaft Geschiedenis-project is onderdeel van het grotere CARE-project van de Universiteit van Amsterdam.
De UvA heeft CARE ingeschreven voor de Grote Archeologie Prijs van Nederland. Hier beoordeelt een vakjury of een inzending aan de voorwaarden voldoet en het verdient om kans te maken op de prijs. En CARE is door hen, samen met 3 andere inzendingen, genomineerd.
De eerste horde is dus genomen.
De tweede stap, die nu aan de beurt is, is de publiekskeuze. Iedereen kan op deze vier inzendingen stemmen en dus ook voor CARE.

Mocht CARE de Grote Archeologie Prijs van Nederland winnen, dan heeft de UvA gelijk het budget om een extra archeoloog toe te voegen zodat we volgend jaar nog groter kunnen uitpakken.

Stemmen kan tot 25 oktober, maar dat kan natuurlijk beter meteen. Het kost nog geen minuut.
Ga naar

https://www.grotearcheologieprijs.nl/page/1573/care


en stem onder aan de tekst voor CARE en daarbij dus ook voor Gemonde Graaft Geschiedenis.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,
namens werkgroep Gemonde Graaft Geschiedenis van Heemkundevereniging "Den Hogert",
Jan van Leeuwen