Logo

05 Nieuwsbrief 2019-5

Inhoudsopgave


Op de kalender
Kerstactiviteit
Allergie
Knutselen carnaval
Omgaan met verschillen tussen leerlingen
Zorgadviesteam
Onderzoek lestijden
Dorpskerstboom
Versieren dorpskerstboom
BSO Bolderburen
Nieuws vanuit het Berenhuis
Nieuws vanuit de kerk

Op de kalender

Op de kalender:

 

 

4 december: Sinterklaas bezoekt onze school

6 december: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!

9 december: vergadering leerlingenraad

19 december: continurooster. De kinderen zijn om 14.00 uur uit! 's Avonds vindt de herdertjestocht plaats van 17.00-21.00 uur. 

20 december: alle kinderen zijn vandaag vrij! 

 

Kerstvakantie t/m 5 januari.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6 januari: We starten het kalenderjaar meteen met de aftrap van de nieuwe naam van ons kindcentrum!!

14 januari: vergadering oudercomité

 

Kerstactiviteit

Aanstaande vrijdag, 6 december, ontvangt u van de kerstcommissie een mail. Daarin staat hoe laat u verwacht wordt met de herdertjestocht en hoe de avond er precies uit ziet.

 

Allergie

Heeft uw kind een allergie?

 

Op school merken we steeds vaker dat we te maken krijgen met kinderen die een allergie hebben. Op het moment dat er vanuit school iets geregeld wordt wat hierop impact kan hebben (denk aan traktatie met Sint, Kerst, Pasen, schoolontbijt etc) dan zal de leerkracht naar u communiceren wat er geconsumeerd gaat worden. Mocht uw kind hier allergisch voor zijn, dan willen wij vragen of u als ouder voor een geschikt alternatief zou willen zorgen. 

Wij vinden het belangrijk om hier als school goed mee om te gaan. We hopen op deze wijze dat we, met uw hulp, kunnen voorkomen dat uw kind iets nuttigt waar hij/zij allergisch voor is. 

Knutselen carnaval

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten is het al weer carnaval! Zoals u reeds bent geïnformeerd zal de invulling er dit schooljaar anders uit gaan zien.
Op school organiseren we 2 crea-middagen om binnen de klas iets moois te maken voor de optocht. Uiteraard kunnen wij hier extra handen bij gebruiken!
Op 10 en 11 februari willen wij ouders vragen om mee te gaan knutselen.

Komt u ons helpen?

 

U kunt zich opgeven via de volgende link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfD3R_Cnw0-rWbHPw3m7YpsN9BD5OFpKvtDgTgVlbTJUMkVJRVRWS1EzTFNBRlZZSzRJRzZBRFcxQy4u

 

 

Omgaan met verschillen tussen leerlingen

Wist u dat......

 

  • wij als school heel veel verschillende leerlingen hebben!
  • wij als school proberen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieder individu
  • wij als school het beste uit iedere leerling willen halen

 

Maar hoe doen we dat?

Binnen onze school hebben we een zorgstructuur vastgelegd. Hierin borgen we een cyclus op het gebied van zorg.

Twee keer per jaar vinden de groepsbesprekingen plaats. Bij de groepsbespreking is de leerkracht, de zorgcoördinator en de directeur aanwezig. Er wordt gekeken naar de groep. Hoe is het welbevinden van de groep? Hoe zijn de resultaten? Er wordt gekeken naar de sterke punten van de groep en er wordt gekeken naar de verbeterpunten. Vanuit daar worden interventies besproken die de komende periode plaats gaan vinden.

Tussentijds monitoren de zorgcoördinator en de directeur hoe het gaat in de groepen. Ook hebben we op school een gedragsspecialist die vanuit die expertise mee kijkt. 

In de groepen werken de leerkrachten met een groepsplan. In dit plan staat beschreven hoe de instructie (uitleg en verwerking) in de klas verloopt. Wie heeft er na de uitleg nog meer nodig? En wie kan er direct aan de slag!  Ook is er in de groepsplannen weergegeven of kinderen in aanmerking komen voor het compacten. Het compacten is een uitdagend programma voor kinderen die, een langere periode, een A-score hebben en/of uitdaging nodig hebben voor een vakgebied. De school kijkt per periode welke leerlingen hier eventueel aan toe zijn en voor in aanmerking komen. 

Het kan ook zijn dat leerlingen extra zorg nodig hebben op onze school.

Er zijn kinderen die op een vakgebied een eigen leerlijn hebben. We hebben samen met de ouder(s)/verzorger(s), dan een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat beschreven aan welke doelen de leerling werkt en wat het uiteindelijke einddoel op onze school wordt.

Het komt ook voor dat we als school handelingsverlegen zijn. Dit zijn we als een leerling zich onvoldoende ontwikkelt en de interventies hebben nog niet het gewenste effect. Als dit het geval is dan schakelen we 'Samenwerkingsverband de Meierij' in. Zij gaan met ons en met u als ouder/verzorger kijken wat er op dat moment nodig is om het kind een stap verder te helpen.

Daarnaast hebben we op school ook nog een ZAT (zorgadvies team). Zij zullen zich later in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. 

 

Zorgadviesteam

Het Zorg Advies Team (ZAT)

 

Als je vragen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van je kind is het fijn als je dit kunt bespreken met de juf/meester of intern begeleider op school. Als de school zelf vragen/zorgen heeft over je kind dan zullen zij dit met je bespreken. Samen wordt dan gekeken of het goed is om je kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT).

In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolmaatschappelijk werker (SMW) vanuit Farent. Afhankelijk van de vraag bekijken we wie er aansluit bij het ZAT. Als je samen met school besluit om je kind te bespreken in het ZAT dan zullen we, samen met jou, de vragen op een rij zetten en kijken welke hulp passend is. In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit de leden van het ZAT en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. In het laatste geval dan kunnen de leden van het ZAT je helpen om de hulp te regelen via het Basisteam Jeugd en Gezin. We willen graag ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.

 

De leden van het ZAT team op school:

 

                                                                  

    Heleen Rutten                                              Jessie Kostermann                                Aletta van der Hagen

   jeugdarts GGD                                       Jeugdverpleegkundige GGD                      Schoolmaatschappelijk werker

Onderzoek lestijden

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week heeft u een mail gehad om u aan te melden voor het onderzoek naar lestijdmodellen.

Wat fijn om te zien dat er zo veel ouders zijn die zich aan hebben gemeld!!

 

Zoals in de mail stond beschreven, ging deelname op basis van 'wie het eerst komt.....'. 

De ouders die zich als eerste hebben aangemeld, zorgen voor een goede verdeling van onderbouw-middenbouw en bovenbouw.

Deze ouders krijgen, in de loop van deze week, een mail met de bevestiging. 

 

Ik heb er alle vertrouwen in dat deze groep ouders, in samenwerking met het team en de MR, een goed onderzoek neer gaat zetten.

 

Voor alle ouders die zich ook hadden aangemeld, bedankt voor de interesse om mee te willen denken!

 

Dorpskerstboom

Beste kinderen,

 

Ondanks dat Sinterklaas nog in ons land is, staat kertmis al weer bijna voor de deur.

Daarom wordt er zaterdag 14 december een grote kerstboom geplaatst bij de kiosk. Het wordt een kerstboom vóór en door ons allemaal: Samen met de kinderen van je klas, meehelpen met het versieren van de dorpskerstboom!! Fantastisch!!

Maandagmorgen 16 december mogen jullie je versiering op komen hangen in de dorpskerstboom,  en verwelkomen we jullie met warme chocolademelk en iets lekkers.

Tijdens de kerstdagen staat de boom dan te stralen met mooie lampjes en versieringen van jullie. En we hebben natuurlijk  ook dit jaar weer een kist met kaarten in de kiosk staan, zodat iedereen die dat wil zijn eigen kerstkaart of kerstwens kan ophangen in onze dorpskerstboom.

Dus hopelijk komt iedereen tijdens de kerstdagen nog een keertje kijken bij de dorpskerstboom, samen met jullie ouders en andere familieleden.

 

Groetjes van Erna, Maria en Jeannette.

 

Graag hopen we zaterdag 14 december  op wat hulp van ouders. Dus als je wilt komen helpen geef het even door aan Erna v Heesch 06-30332583, of Maria van den Oever 06-27379632 of Jeannette Thomassen  06-38020713

 

 

 

Versieren dorpskerstboom

Hallo,

 

Wij zijn op zoek naar hulpouders, om mee te helpen met het plaatsen van onze dorpskerstboom en het aankleden van de kiosk. Zodat onze kinderen die maandag 16 december kunnen komen versieren.

We willen dit gaan doen op zaterdag 14 december. 

Heb je tijd en zin om ons te helpen?  Stuur een berichtje naar                      Erna v Heesch  06-30332583, of

                                                                                                               Maria van den Oever  06-27379632, of

                                                                                                               Jeannette Thomassen  06-38020713

 

 

 
 

Alvast bedankt  Erna, Maria en Jeannette

BSO Bolderburen

BSO Bolderburen

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat we zijn begonnen met het uitbreiden van onze workshops. Ondertussen hebben we onze eerste naaiworkshop gehad. Dit was een groot succes! Kinderen mochten hun eigen ontwerp maken en ze hebben deze tot in de puntjes uitgewerkt tot prachtige kunstwerken! Heel erg mooi om te zien hoe kinderen samen met onze creatieve leidster Anita aan de slag zijn gegaan.

In de maand december zullen er geen workshop zijn. Dit natuurlijk door alle drukte rondom Sinterklaas en Kerst. Maar in januari zien jullie de uitnodigingen weer tegemoet.

 

Naast de workshops zijn wij actief met het aanbieden van verschillende wekelijkse activiteiten. Activiteiten die seizoen gericht zijn in de vorm van knutselen, toneelstukjes, speurtochten, koken etc. Ook maken we regelmatig gebruik van de gymzaal en pastoorstuin. De activiteiten die tot stand komen zijn vaak in samenspraak met de kinderen zelf.

 

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer een uitgebreid kerstontbijt op de BSO. Alle kinderen die gebruik maken van de BSO mogen hier aan deelnemen. Je moet er wel vroeg je bed voor uit maar we kunnen je vertellen…………..dit wil je niet missen!!

 

     

Nieuws vanuit het Berenhuis

Nieuws vanuit de kerk

Op weg naar Kerstmis.

 

De kinderen verwachten van Sinterklaas heel veel cadeautjes.

In de kerk verwachten we op 25 december de geboorte van Jezus.

Er wordt ook iets van jou verwacht om hier naar toe te leven.

1 december begint de Advent. Dat is de voorbereiding naar Kerstmis.

We steken een kaars aan op de Adventskrans, licht,

als alle vier de kaarsen op de Adventskrans branden dan is het heel licht, Kerstmis.

Op maandag 24 december willen we in de kinderviering van 19.00 uur een kerstspel spelen.

Jullie mogen verkleed als Maria, Jozef, herder, koning, engel, heraut naar de kerk komen. Als je mee wil doen wel graag even opgeven.

Het kan t/m maandag 16 december.

Lever je brief op school in of bij juf Francine.

Als er kinderen zijn met een muziekinstrument en die graag een kerstliedje spelen, dat mag.

Ook hebben we enkele kinderen nodig die willen lezen bij het kerstspel.

Pastor van Beurden verwacht een heel grote opkomst!!

………………………………………………………………………………………………

 

 

Naam …………………………. wil graag: 

Maria,   Jozef,   engel, herder, koning, heraut zijn,

kerstliedje spelen op muziekinstrument,

voorlezen.

Graag omcirkelen wat je wil.