Logo

Nieuwsbrief januari 2020 2020-6

Inhoudsopgave


Gelukkig nieuwjaar!
Op de kalender
Nieuwe naam kindcentrum
Knutselen carnaval
Opruimen kerstversiering
Schoolfotograaf
Pestbeleid
Sport en bewegen

Gelukkig nieuwjaar!

 

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar toe!

Op de kalender

Op de kalender:

6 januari: We starten het kalenderjaar meteen met de aftrap van de nieuwe naam van ons kindcentrum!!

               Om 19.30 uur wordt de kerstversiering weer opgeruimd. 

7 januari: Luizencontrole

13 januari: start toetsweken. De komende drie weken worden de M-toetsen van Cito afgenomen. Wij willen u vragen om er rekenening mee te houden dat er in deze weken geen afspraken bij de huisarts/tandarts etc. worden gepland!

14 januari: vergadering oudercomité

23 januari: vergadering medezeggenschapsraad

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 februari: rapport mee

10 +11 februari: Knutselmiddagen carnaval

13 en/of 17 en/of 18 februari: Kind-Oudergesprekken

21 februari: optocht carnaval

24 t/m 28 februari: carnavalsvakantie

 

Nieuwe naam kindcentrum

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De nieuwe naam van ons kindcentrum mag bekend worden gemaakt!!

 

Vanaf 1 januari heet ons kindcentrum:

 

Kindcentrum Montis

Van oorsprong werd Gemonde geschreven als Datmunda. Deze naam stamt af van de ligging op landschappelijke hoogte. Vandaar de naam Montis, die daar naar refereert. 

Daarnaast past de naam mooi bij het kindcentrum. Ieder kind legt tijdens zijn verblijf in ons gebouw een eigen route af. De berg is nooit egaal en het pad loopt niet recht. Steeds komen kinderen kuilen/hobbels/obstakels tegen ofwel een zogenoemde leerkuil. 

Wat voor de één een leerkuil is, is voor de ander misschien maar een klein putje in de weg waar makkelijk overheen gestapt kan worden. Maar als je simpelweg over een kuil kan stappen of springen ben je niet aan het leren. Je hebt geen moeite of inspanning hoeven leveren en je bent geen uitdagingen tegengekomen.  Een berg beklimmen haalt je uit je comfortzone en vraagt om inzet en doorzettingsvermogen.

De ervaring van een berg beklimmen na het tonen van de juiste inzet, zorgt voor vertrouwen in een goede afloop bij overwinnen van een volgende keer.

Hoe mooi is het dat wij als kindcentrum een bijdrage leveren tijdens de weg die onze kinderen afleggen. Wij helpen ze de berg te beklimmen en ervoor te zorgen dat ze groeien en bovenop de top van de berg mogen staan. 

Tevens staan de drie bergen voor de verschillende partners waarmee we het kindcentrum vormen. 

 

Aan de St. Lambertusweg zal een mooi bord komen te staan met de naam en het logo.

 

Knutselen carnaval

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Nog even een reminder, want we hebben nog niet voldoende ouders!!!

 

Zoals u reeds bent geïnformeerd zal de invulling van carnaval er dit schooljaar anders uit gaan zien.
Op school organiseren we 2 crea-middagen om binnen de klas iets moois te maken voor de optocht. Uiteraard kunnen wij hier extra handen bij gebruiken! 
Op 10 en 11 februari willen wij ouders vragen om mee te gaan knutselen.

Komt u ons helpen?

 

U kunt zich opgeven via de volgende link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfD3R_Cnw0-rWbHPw3m7YpsN9BD5OFpKvtDgTgVlbTJUMkVJRVRWS1EzTFNBRlZZSzRJRzZBRFcxQy4u

 

 

Opruimen kerstversiering

Wat fijn dat er zo veel ouders bereid waren om de school mee te versieren in de kerstsfeer.

Vanavond gaan we alles weer opruimen. We hopen uiteraard dat u ook mee komt helpen!

Om 19.30 uur bent u welkom op school.

 

Schoolfotograaf

Op 7 mei zal de schoolfotograaf onze school bezoeken. Verdere informatie over de invulling etc. wordt ter zijner tijd met u gedeeld. We hebben gekozen voor een nieuwe schoolfotograaf. Deze fotograaf maakt al langere tijd schoolfoto's voor scholen hier in de regio. We zijn erg enthousiast over de kwaliteit van haar foto's en de referenties van andere scholen. Hopelijk hebben we nu een fotograaf gevonden waar we de komende jaren mee vooruit kunnen!

 

Pestbeleid

Ter info:

 

Wist u dat wij op school een pestbeleid hebben? Vorig jaar is het beleid in de medezeggenschapsraad weer bekeken en opnieuw vastgesteld.

 

Als school vinden we het belangrijk dat het kind zich veilig voelt, want dat is een belangrijke voorwaarde om zich goed te ontwikkelen. Het schoolklimaat is dan ook een samenspel van orde, rust en regelmaat. We verwachten van de kinderen dat ze respect hebben voor elkaar en dat er niemand wordt buitengesloten. We vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling dan ook een wezenlijk aspect van het onderwijs op onze school. We willen in onze school een sfeer creëren van geborgenheid, waarin ieder kind zich thuis voelt.

De scholen van Cadans primair hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, om zo een bijdrage te leveren aan het scheppen van  een schoolklimaat, waarin ieder zich veilig en prettig kan voelen. De gedragscode geeft duidelijk aan hoe er met alle betrokkenen op school dient te worden omgegaan. 

Indien er pestgedrag voorkomt hanteren wij het 5-sporenbeleid

Het 5-sporenbeleid geeft aan dat er aan 5 sporen tegelijkertijd aandacht besteed en gewerkt wordt, om te komen tot oplossingen of om te voorkomen dat er negatieve situaties ontstaan,

De 5 sporen komen overeen met de 5 betrokken groepen:

 ~ het slachtoffer

 ~ de pester

 ~ de groep

 ~ leerkrachten

 ~ ouders

 

Met het 5-sporenbeleid doorlopen we de volgende fases:

 1. signaleren

 2. analyseren

 3. opstellen van plan van actie

 4. uitvoeren van plan van actie

 5. evaluatie      

 

We zijn ons er van bewust dat, ondanks alle inspanningen, het niet altijd mogelijk is om elk pestgedrag te voorkomen. We stellen ons wel tot doel om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Als zich dan toch nog pestgedrag voordoet, zullen we alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om het pestgedrag te verminderen of te stoppen. Hierbij zijn we mede afhankelijk van de rol die door de betrokkenen wordt gespeeld binnen het proces. De kinderen en de ouders zijn, naast de leerkrachten, mede verantwoordelijk voor het doen slagen van alle inspanningen.

Het volledige protocol is altijd in te zien bij de directie.

 

 

Sport en bewegen

Even voorstellen!

 

Hallo, Ik ben Britt. Ik ben een student van het Koning Willem 1 College en studeer aan de opleiding Sport en Bewegen niveau 4 in Den Bosch. Ik kom uit Sint-Michielsgestel en woon in Maaskantje. Ik heb 12 jaar op voetbal en 1 jaar op kickboks gezeten. Ik vind sporten nog steeds super leuk en zou het nog leuker vinden om samen met jullie lekker bezig te zijn!

Op de dinsdag verzorgen wij samen de gymlessen op basisschool Lambertus. Daarna is er op het schoolplein plein sportief van 15:15-16:15 uur. Dat doen wij samen met onze buurtsportcoach begeleider Sabine van Bint voor welzijn en ondersteuning en met Sam. Sam studeert aan de Han in Nijmegen. Plein sportief is gratis en toegankelijk voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd naar ons toe komen.

 

Hallo, ik ben Daan. Ik ben ook een student van het Koning Willem 1 College en studeer ook aan de opleiding Sport & Bewegen niveau 4 in Den Bosch. Ik zit in mijn examenjaar en heb vorig jaar ook al stage gelopen op basisschool Sint-Lambertus en geef dit jaar samen met Britt de gymlessen. Ik kom uit Den Dungen en mijn grootste hobby is voetbal wat ik al 14 jaar doe bij S.C. Den Dungen. Ik ben hier vooral om leuk met de kinderen samen de sporten en ze in beweging te brengen tijdens en na school. Op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.00 geef ik nog samen met een andere stagiaire Teun en Sabine de sportinloop in de gymzaal bij basisschool Sint-Lambertus waar iedereen welkom is van groep 5 tot groep 8.

 

Buurtsportcoach Sabine:

Hoi ik ben Sabine,

Buurtsportcoach bij BINT voor welzijn en ondersteuning. Buurtsportcoach ben ik samen met nog twee collega’s. Misschien kennen sommige van jullie mij nog van vorig jaar of van de schoolsport olympiade. Binnen het Buurtsportcoach team zijn wij alle drie bezig in een bepaalde dorpskern en zo ben ik verantwoordelijk voor iedereen die in Sint-Michielsgestel en Gemonde woont. We willen voor iedereen sporten mogelijk maken, want iedereen verdient het om  te sporten of zijn of haar niveau.

Samen met Britt, Daan en Teun zullen jullie mij gaan zien bij de sportinloop en plein sportief. Maar ook voor de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s etc. zijn wij er. Zelfs voor sporters met een beperking zijn wij er. Iedereen kan bij ons terecht als het gaat om sporten. Heb je nog andere vragen wat betreft sporten of als ouder neem dan gerust contact op. Dat kan door te mailen naar s.vdwal@bintwelzijn.nl 

of bel/ app 06-11190546. Tot snel!

En houdt ook vooral beleefSMG in de gaten voor al onze activiteiten (www.beleefsmg.nl). Kijk daarnaast ook op onze instagram en facebook pagina: @buurtsport.bint

 

De volgende naschoolse sportactiviteiten verzorgen wij.

Dinsdag: plein sportief 15.15 uur tot 16.30 uur (schoolplein)

De plein sportief wordt georganiseerd voor heel de school. Op het schoolplein staat een rode spelcontainer met daar in allerlei leuk sport en spel materiaal wat je een uur lang mag gebruiken op het schoolplein. Daarnaast organiseren de studenten altijd een groot spel op het schoolplein. Dit kan een groot verstopspel zijn of levend stratego. Kom gerust een keer kijken en natuurlijk meedoen als je nog nooit mee hebt gedaan. De BSO sluit ook altijd aan dus je vriendjes en vriendinnetje van de BSO zullen er ook zijn.

 

 

Woensdag: Sportinloop 15.00 – 16.00 uur (gymzaal)

De Sportinlopen worden speciaal georganiseerd voor kinderen van groep 5, 6, 7 en groep 8 van het basisonderwijs. Deze inlopen worden wekelijks gehouden in de gymzaal. Hierbij worden verschillende sportactiviteiten aangeboden. De doelstellingen zijn vooral gericht op het sociale handelen van deze groep kinderen. Hierbij kijken wij naar hoe kinderen functioneren in een groep met leeftijdsgenoten in verschillende situaties, hoe zelfstandig zij kunnen werken en eigen inbreng, omgang met winst en verlies, team verband etc. Naast deze sociale vaardigheden is het vooral ook heel belangrijk voor deze doelgroep om op een toegankelijke manier te kunnen sporten met vrienden dichtbij huis. En samen vooral ook veel plezier aan het sporten kunnen hebben. In de vakanties gaat het niet door en hebben wij een aangepast programma.