Logo

Extra nieuwsbrief november 2019 2019-1017

Inhoudsopgave


Staking 6 november
Hoe wordt uw kind opgevoed met beeldschermen om zich heen?
Kerstactiviteit
IPC

Staking 6 november

Op woensdag 6 november a.s. hebben de Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging van Schoolleiders, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en FNV Onderwijs en Onderzoek opgeroepen tot een onderwijsstaking.

Begin volgende week hoort u wat dit betekent voor onze school.

 

Staken is een individueel recht. Iedere leerkracht mag dus zelf bepalen om te staken.

Als een leerkracht aangeeft te willen staken, zal er voor die klas geen les plaatsvinden op die dag. Dat betekent dat de kinderen dan dus niet op school aanwezig zijn.

Als er een groot percentage van leerkrachten besluit om te gaan staken, dan kan het zijn dat de school de deuren sluit. De kinderen hebben die dag dus geen onderwijs en zijn dus ook niet op school aanwezig. 

 

Hoe wordt uw kind opgevoed met beeldschermen om zich heen?

Op 12 november wordt er een avond georganiseerd door het oudercomité, met als thema jeugd en media!

Onderbouwleerlingen spelen al vaak met beeldschermen (apps, games) en misschien doet u wel mee, of leest u digitale prentenboeken voor. Soms kijken ze via uw smartphone naar YouTube-filmpjes en Skypen ze met oma, of hebben ze een eigen tablet. Bovenbouw hebben vaak al een eigen smartphone en maken al intensief gebruik van sociale media als Whatsapp, Snapchat en Instagram. De mediaopvoedingsvragen van ouders lopen dan ook uiteen per leeftijdfase: waar het bij de jonge kinderen vooral gaat over een veilige online speelruimte, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit van apps, gaat het bij de oudere kinderen over de kennismaking met de wereld via sociale media: de dynamiek binnen een Whatsappgroep, contact met vreemden, privacy, pesten, enzovoort.

 

Om recht te doen aan deze verschillen geeft Freek Zwanenburg van Bureau Jeugd & Media afzonderlijke presentaties aan onderbouw- en bovenbouwouders. Afgestemd op de leeftijdsgroep bespreekt hij vragen als: Wat zegt de wetenschap over kinderen en media? Hoe geef je als ouder het goede voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen, en welk gedrag juist stimuleren? Wat is kwaliteit?

 

Terwijl de ene groep ouders de presentatie krijgt van Freek, gaat de andere groep ouders met elkaar in gesprek aan de hand van prikkelende stellingen en video’s. En vice versa. Alle ouders kunnen zo nieuwe inzichten opdoen en vragen stellen, maar ook praktische ervaringen en tips met elkaar uitwisselen. Zit uw kind in de middenbouw? Dan kunt u de keuze maken tussen onderbouw of bovenbouw, afhankelijk van dat wat het beste bij uw situatie aansluit.

U wordt geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder bent u eigenlijk? U gaat naar huis met veel stof voor gesprek met elkaar én uw kinderen. En tips natuurlijk.

 

Aanmelden/afmelden kan via:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MfD3R_Cnw0-rWbHPw3m7YpsN9BD5OFpKvtDgTgVlbTJUQ1VYWE5XSDZaUUZLNTNBSVpKWThHVDE3SC4u

 

Wanneer: 12 november

Hoe laat: 20.00 uur

Waar: Basisschool St. Lambertus

 

U komt toch ook?

Kerstactiviteit

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Jaarlijks wordt er weer een leuke activiteit rondom kerst georganiseerd.

Dit jaar vindt de activiteit weer plaats op donderdagavond. Verdere informatie ontvangt u binnenkort van de kerstcommissie. 

Omdat dit een verplichte activiteit is, vindt er een verschuiving in lestijden plaats.

Voor dit schooljaar betekent dit het volgende:

 

Op donderdag 19 december is er een continurooster. Alle kinderen blijven over op school en zijn om 14.00 uur uit. 

's Avonds is de activiteit voor alle kinderen verplicht.

Op vrijdag 20 december zijn alle kinderen vrij! De kerstvakantie begint dus een dagje eerder!

 

IPC

De aftrap met IPC is gedaan!!

We werken in de school met drie verschillende thema's:

  • Groep 1/2 en 2/3 werken aan het thema Feest
  • Groep 4/5 werkt aan het thema Speelgoed
  • Groep 6/7 a en b en groep 8 werken aan het thema chocola