Logo

Nieuwsbrief februari 2020 2020-7

Inhoudsopgave


Op de kalender
Wie loopt er mee?
Kind-oudergesprekken
Optocht carnaval
Muziekdocent
IPC
Update onderzoek schooltijden
Nieuws vanuit BSO Bolderburen
Nieuws vanuit de Mullukzuipertjes

Op de kalender

Op de kalender:


5 februari: rapport mee

10 +11 februari: Knutselmiddagen carnaval

13 en/of 17 en/of 18 februari: Kind-Oudergesprekken

21 februari: optocht carnaval

24 t/m 28 februari: carnavalsvakantie

 

-------------------------------------------------------------

2 maart: luizencontrole

10 maart: vergadering Oudercomité

                vergadering werkgroep lestijden

16 maart: week van de Lentekriebels

                vergadering Medezeggenschapsraad

 

Wie loopt er mee?

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

WIJ ZOEKEN HULP!!

 

Wie wil er op 21 februari mee lopen met de optocht?

We verzamelen rond 10.15 uur en om 11.15 uur zullen we naar verwachting weer terug zijn. Aansluitend is de prijsuitreiking.

 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar lambertus@cadansprimair.nl

Kind-oudergesprekken

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Binnenkort staan de kind-oudergesprekken weer voor de deur. De gesprekken vinden in ieder geval plaats op 13 en 17 februari.

We hebben er voor gekozen om het plannen van de gesprekken voortaan digitaal te laten verlopen.

a.s. Maandag, 3 februari, ontvangt u een e-mail met instructies waarmee u in kunt loggen.

Maandag 3 februari om 17.00 uur gaat de inschrijving open voor de ouders met 3 of meer kinderen op school.
Dinsdag 4 februari om 17.00 uur gaat de inschrijving open voor de andere ouders.
Op 7 februari om 12.00 uur sluit de inschrijving.

U kunt zelf het tijdstip in de lijst aanklikken waarop u wenst dat het gesprek plaatsvindt. Let op: wacht niet te lang met plannen, want diegene die als eerste inlogt, heeft ook de meeste keuze mogelijkheid!

Verdere instructies heeft u vandaag per e-mail ontvangen.

Optocht carnaval

 Optocht carnaval

 

Zoals bekend zullen we vrijdagochtend 21 februari onze carnavalsviering houden. Dit jaar houden we weer een carnavaleske optocht. In de klassen zijn we al druk bezig met de eerste voorbereidingen.

 

       Enkele belangrijke mededelingen:

1.     Kinderen mogen ’s morgens verkleed naar school komen.

2.     Opstellen voor de optocht op de speelplaats bovenbouw om 10.15 uur. De nummers staan op de tegels.

3.    Spuitbussen zijn niet toegestaan. In voorgaande jaren zijn hiermee soms wat vervelende dingen voorgevallen.

4.     De eventuele voertuigen mogen op donderdag 20 februari of vrijdagochtend 21 februari mee naar school gebracht worden.

5.    Ouders die meelopen als begeleider van een groep verzoeken we om ook verkleed aan de optocht deel te nemen.

6.    Deelnemers aan de schooloptocht kunnen zich ook aanmelden voor deelname aan de optocht op zaterdag georganiseerd door de Mullukzuipertjes via www.mullukzuipertjes.nl/inschrijven-schoolkinderen of bij een van de bestuursleden .

 

 Het programma

 

1.  Opstellen om 10.15 uur op de speelplaats.

2.  Vertrek van de optocht om ± 10.30 uur.

     De optocht wordt voorafgegaan door een auto van autobedrijf Schelle, met geluidsinstallatie.

      Aan de kinderen en begeleiders het verzoek om in de juiste volgorde te vertrekken en tijdens de optocht ook in die volgorde te        blijven lopen of rijden.

      Ook vragen we iedereen om een gepaste ruimte tussen de diverse deelnemers te bewaren, zodat de jury overzicht blijft           houden.

3.  Rond 11.15 uur zijn we weer terug op de speelplaats van onze school.

4.  Oliebollen en drinken op de speelplaats.

5.    Rond 11.30 uur prijsuitreiking op de speelplaats van de school (bij slecht weer in de hal). Het carnaval wordt geopend door de ‘sleuteloverdracht’.

6.    Afsluiting programma ± 12.00 uur.

 

Confetti of serpentines zijn in de school uitdrukkelijk niet toegestaan !!!

Tijdens de optocht en in/bij de school zijn ook geen spuitbussen toegestaan !!!
 

Wij wensen u alvast fijne (carnavals)dagen toe!!

Met vriendelijke groeten,

 

Team basisschool Sint-Lambertus

Gemonde.

 

Route optocht.

1.    Start: speelplaats St. Lambertusschool

2.    Rechtsaf Pastoor van Kesselhof.

3.    Rechtsaf St. Lambertusweg.

4.    Dorpstraat.

5.    Linksaf Kruisstraat.

6.    Rechtsaf Gasthuisstraat.

7.    Rechtsaf Akkerstraat.

8.    Rechtsaf Dorpstraat.

9.    Lambertusweg

10. Linksaf De Pastoor van Kesselhof.

11. Einde op het Schoolplein

Muziekdocent

Afgelopen 1,5 jaar hebben wij een eigen muziekdocent in huis gehad, genaamd Daan. Daan gaf iedere week een muziekles aan alle klassen. Helaas heeft Daan ons medegedeeld een andere baan te hebben, waardoor hij de muzieklessen op onze school niet meer kan verzorgen. Wij wensen Daan uiteraard veel succes toe met zijn nieuwe baan!

We zijn druk op zoek naar een nieuwe muziekdocent. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hierover informeren. 

IPC

Voor de kerstvakantie hebben we de eerste periode met IPC afgesloten. 

Met het team en alle leerlingen hebben we dit geëvalueerd. Om een goed beeld te krijgen van IPC en ook een juiste keuze te kunnen maken voor een nieuwe methode, hebben we er voor gekozen om nog een periode te gaan draaien met IPC. Na de carnavalsvakantie zullen we in alle groepen weer starten met nieuwe thema's. 

Update onderzoek schooltijden

Onderzoek schooltijden

Inmiddels zijn we van start gegaan met het onderzoek naar lestijden. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld (AndereSchooltijden.nl) en is er een werkgroep ‘schooltijden’ geformeerd, bestaande uit ouders, leerkrachten, MR en directie. De werkgroep gaat de voor- en nadelen van de huidige en andere schooltijdmodellen in kaart brengen en mede op basis van input van u als achterban een voorselectie van bij de school passende modellen maken. Vervolgens kunt u, in een later stadium, via een enquête uw voorkeur aangeven voor het huidige model of voor een nieuw model.

Er zijn naast onze huidige schooltijden vijf basismodellen voor andere schooltijden. Binnen deze modellen kunnen wijzigingen aangebracht worden (starttijd, vrije middag, lengte pauze e.d.), mits het model voldoet aan de wettelijke voorschriften. Over elk model vindt u hieronder in willekeurige volgorde beknopte informatie met daarbij een schematische weergave. Uitgangspunt bij alle modellen is dat de onder- en bovenbouw dezelfde schooltijden hebben.

 

7-tot-7-model

 

·         Aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning

·         50 weken per jaar open, geen collectieve schoolvakanties

·         Geïndividualiseerd onderwijs

·         Eén team van medewerkers vanuit verschillende disciplines

·         Concentratie van voorzieningen in één gebouw met één eenduidig pedagogisch beleid

 

Bioritme-model

 

·         Leren volgt het bioritme van de kinderen (10-12 uur voor leren en presteren en 14.30 -16.30 voor repeteren).

·         Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties. Deze pauze is verplicht op school en duurt +/- 2,5 uur.

·         Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing

 

Hoorns model (met of zonder continurooster)

 

·         Verschillende lengte van schooldagen

·         Vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag voor alle kinderen

·         Thuis lunchen of betaald overblijven geregeld door TSO, maar kan eventueel ook met een continurooster gekozen worden.

 

Vier-gelijke-dagenmodel

 

·         Vier dezelfde schooldagen waarbij de school 14.15-14:30 uur uit is

·         Vrije woensdag- of vrijdagmiddag vanaf +/- 12:30

·         Korte lunchpauze (half uur of drie kwartier)

 

Vijf-gelijke-dagenmodel

 

·         Vijf dezelfde schooldagen waarbij de school +/- 14.00 uur uit is

·         Korte lunchpauze (half uur of drie kwartier)

 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep op 23 januari jl. heeft Sanne Smeenk van Andereschooltijden.nl de verschillende modellen toegelicht en in grote lijnen het te doorlopen proces geschetst. Verder heeft de werkgroep al een eerste voorsortering van de modellen aan kunnen brengen. Omdat het 7-tot-7-model, het bioritme-model en het Hoorns model zonder continurooster niet passen binnen de visie en bovendien de eerste twee modellen financieel, praktisch en organisatorisch niet haalbaar zijn voor de school, heeft de werkgroep besloten in het verdere proces deze drie modellen buiten beschouwing te laten. De werkgroep gaat zich tijdens de volgende bijeenkomst buigen over de voor- en nadelen van het huidige model, het Hoorns model met continurooster, het vier-gelijke-dagenmodel en het vijf-gelijke-dagenmodel.

U zult middels de nieuwsbrief, de website en een ouderavond op de hoogte worden gehouden van dit proces. Heeft u nu of in een later stadium vragen, opmerkingen of zaken die in de werkgroep besproken dienen te worden, stuur dan een e-mail naar lambertus@cadansprimair.nl. Spreekt u liever iemand van de werkgroep persoonlijk, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande personen:

·         Ellen Memelink, ouder van Koen, groep 1-2 

·         Ilse Mandos, ouder van Kris en Wies, groep 5 en 8

·         Maartje van der Horst, ouder van Lars en Sven, groep 5 en 7

·         Femke de Raad, ouder van Eline en Isabelle, groep 4 en 6

·         Carlo Wolf, ouder van Quyn en Vigo, groep 3 en 5

 

·         Willem de Wilt, ouder van Gijs, Berrit en Luuk, groep 6, 4 en 2, en MR-lid

·         Robin Dappers, leerkracht groep 6/7b en MR-lid

·         Janneke Verhoeven, leerkracht groep 8 

·         Eline Jansen, leerkracht groep 2-3

 

We hopen door dit proces gezamenlijk te doorlopen tot een breed gedragen en zorgvuldig besluit te komen.

 

 

Nieuws vanuit BSO Bolderburen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste kinderen van BSO Bolderburen, basisscholen Fonkel, de Wegwijzer, Sint-Lambertus en Touwladder,

 

Op vrijdag 28 februari 2020 (in de Carnavalsvakantie) hebben we weer een workshop bij het naaiatelier. Deze workshop vindt plaats in de BSO-ruimte van kindcentrum De Ellips in Sint-Michielsgestel en is bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar.

 

Om iedereen een gelijke kans te geven, kun je je aanmelden via de mail. Reageer snel want vol is vol! Je krijgt een bevestigingsmail  wanneer je bij de eerste 8 aanmeldingen zit.  Noteer deze datum wel in je agenda, wij gaan ervan uit dat je na het krijgen van de bevestigingsmail ook daadwerkelijk komt. Het is jammer als er een plaatsje overblijft terwijl er nog kinderen op de lijst staan die ook graag willen komen.

 

Je kunt je nu inschrijven. Alléén inschrijven via de mail. Stuur je mail naar atelierbolderburen@gmail.com. Zet in de e-mail: je naam en telefoonnummer.

 

De kosten voor deze middag zijn 7,50 euro. Deze kun je vooraf (bij binnenkomst) contant betalen.

We willen graag om 13.30 uur beginnen dus zorg dat je er 5 minuten voor tijd bent. Rond 15.30 uur zijn we klaar.

 

Tot ziens in ons naai-atelier!

 

Groetjes,

Anita

Pedagogisch medewerker

BSO Bolderburen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

nieuw         nieuw          nieuw       nieuw        nieuw       nieuw 

BSO Bolderburen

Eindelijk is het dan zover! BSO Bolderburen gaat naast onze andere workshops nu ook een workshop DRAMA EN TONEEL aanbieden aan kinderen uit Gestel, Gemonde en Den Dungen. Deze workshop wordt verzorgd door Beppie en Miriam.

Vele van jullie kennen Beppie natuurlijk al. Zij was jaren lang “de vrolijke leidster” bij Bolderburen. Daarnaast heeft zij erg veel ervaring binnen het toneelwereldje. Ze heeft zelf vele jaren toneel gespeeld en ook kindermusicals en andere grote stukken geregisseerd. Ook Miriam is niet vreemd in het toneelgebeuren. Zij is een actieve toneelspeelster die het liefst meedoet met grote kinderproducties. Een tijd geleden heeft ze zelf ook een kinderstuk geregisseerd. Heel veel toneel/drama-ervaring bij elkaar dus!

Graag willen we starten op woensdagmiddag 4 maart. De middag zal opgesplitst worden in twee delen. Van 13.30-14.30 starten we met kinderen van 4 t/m 7jaar en de volgende groep start om 14.45 tot 15.45 met kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Het doel van deze middag is om kinderen uit te dagen, uit hun comfortzone te halen, te stimuleren en zelfs hun zelfvertrouwen te vergroten. Dit doen wij aan de hand van verschillende thema’s. Denk aan bv. sprookjes, emoties, mimiek, vriendjes en vriendinnetjes (wat soms best lastig kan zijn), respect etc.

Je kunt je nu al hiervoor inschrijven. Dit kan alleen via de mail. Stuur je mail naar atelierbolderburen@gmail.com. Geef even je naam en leeftijd door en wij sturen je een bevestiging. De kosten zijn 5 euro per kind. Deze kun je vooraf contant betalen. Zorg dat je 5 minuten eerder aanwezig bent zodat we snel kunnen beginnen. Wij hebben er zin in!!!

Toneelgroetjes,

Beppie en Miriam

Nieuws vanuit de Mullukzuipertjes

Beste kinderen en ouders,

Het carnaval staat weer voor de deur in Mullukzuipertjesland. Voor jullie hebben wij weer een gevarieerd programma klaar staan.

Aan alle activiteiten kunnen kinderen gratis meedoen!!


Speciale aandacht voor 2 nieuwe activiteiten (lees hieronder meer):


Vrijdag middag 12:00 direct na de optocht School party in Kloosterzicht
Dinsdagmiddag 14:00 Lasergamen in de Schuif

Vrijdag 21 februari
In de ochtend komen Prins Roel, Prinses Maartje, Adjudant Marly en Burgemeester Floor de winnaars van de knutselwedstrijd in de klas bekend maken.
Rond 10:30u start het carnaval met de schooloptocht.
Rond 11:30u komt Wethouder Lianne van der Aa de sleutel van Mullukzuipertjesland overhandigen aan onze eigen Burgemeester Floor, waarna Prins Roel, Prinses Maartje, Adjudant Marly en Burgemeester Floor de scepter zwaaien over Mullukzuipertjesland.

Vrijdag 21 februari 12:00 direct na School – De '3 uurtjes na de optocht party'


Direct na school gaan wij met zijn allen het carnaval pas echt starten!! Hossen!! Omdat dit jaar de optocht in de ochtend plaats vindt, kunnen wij met zijn allen in de middag starten met carnavallen. Cafe zaal Kloosterzicht organiseert ism De Mullukzuipertjes de 3 uurtjes na de optocht school party. Er is een aparte kids zone voor de kleinsten.

Gratis: toegang, soep, broodje en ranja.

Wij waarderen echter elke bijdrage om voor de jeugd deze activiteiten te kunnen blijven organiseren. U kunt ter plekke een bijdrage achterlaten in de collectebus.

(denk aan ongeveer € 0,50/kind, € 1/volwassene).

Wil je ons alvast laten weten dat je komt, meld je aan op dit Event op onze Facebook.


Vrijdag 21 februari 20:00 – 23:00 12+ Neon- party


Deze activiteit is eigenlijk bedoeld voor je oudere broer of zus. Cafe zaal Kloosterzicht organiseert de 12+ Neon-party. Speciaal voor deze leeftijd een eigen carnavalsparty. Trek fluorescerende kleding aan, onze blacklights zorgen voor een spetterend effect.

Met medewerking van DJ Rick. Locatie Kloosterzicht.

Zaterdag 22 februari: Grote optocht
Op zaterdag start de grote optocht om 13:41u. Komt dat zien! Prijsuitreiking 17:00 in de Schuif.

Heb je meegedaan aan de Schooloptocht en wil je gratis meedoen aan de Grote Optocht, schrijf je hier in: www.mullukzuipertjes.nl/basisschool en maak kans op de beker voor 1e prijs Loopgroepen 12- en prijzengeld. Voor je deelname krijg je in ieder geval altijd een medaille.

De optocht loopt net zoals vorige jaar van kombord tot kombord vanaf kant Boxtel aan de doorgaande route (Sint Lambertusweg – Dorpstraat).

Zondag 23 februari: Carnavalsmis
Op zondagochtend is er een speciale carnavalsmis om 9:30u in onze Sint Lambertus kerk met medewerking van Pastoor van Beurden en muzikale begeleiding van koor Gimmese Smart.

Maandag 24 februari: Battle of the Mulluk mmv De Paarse Caravan
Op maandagmiddag is de 'Battle of the Mulluk' start vanaf 14:00u in Kloosterzicht. Deze spellenmiddag voor kinderen (of je nu wel of niet van carnaval houd, je bent welkom) wordt dit jaar verzorgd door de paarse caravan (www.paarsecaravan.nl) en ze brengen veel leuke spellen mee, bijvoorbeeld: Steve de Rodeostier, Mega Sumo Worstel Spel, Blikwerpen, Mega 4 op een rij, Mega Kruisje Rondje, Mega Mikado, Steltlopen & Kloslopen, Mega Jenga, Mega Darten en Mega Kapla. Dat belooft wat te worden!! Je strijd zo voor de 'Battle of the Mulluk Wissel Bokaal', een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Om ongeveer 16:45u is de prijsuitreiking.

Je schrijft je individueel in via onze site: www.mullukzuipertjes.nl/battle Je kan natuurlijk ook spontaan langskomen om 14:00!

Maandag 24 februari: Kleurwedstrijd


Wil jij meedoen aan onze kleurwedstrijd uit onze Mullukzuipertjeskrant? Je kan hem inleveren op school in de Romkan (tot vrijdag 21 februari) of bij Joost en Heidi in Cafe Kloosterzicht (tot maandag 24 februari 15:00u) Je kan de tekening ook los downloaden van onze website als je er nog een nodig hebt (dat kan zodra de krant verspreid is, vanaf 9 februari). Prijsuitreiking 16:45u Kloosterzicht, leuke prijzen te winnen!

Dinsdag 25 februari

Deze middag iets nieuws: Lasergame!! Op dinsdag middag kan je in de Schuif vanaf 14:00 komen Lasergamen. Er wordt een aparte Lasergame ruimte ingericht met lichteffecten, obstakels, rookmachine, etc zodat je naar harte lust kunt komen Lasergamen.

Samen met je team van maximaal 5 kinderen kan je je hier alsvast inschrijven: www.mullukzuipertjes.nl/lasergame of kom spontaan langs vanaf 14:00

Ben je nog wat te jong om te Lasergamen dan is er ook een Clown. Laat je vermaken!

Rond 17:00 loopt het carnaval weer officieel ten einde met het sokkellichten, sleuteloverdracht en de verbranding.

Meer informatie:www.mullukzuipertjes.nl
Facebook:https://www.facebook.com/mulluk.zuipertje
Vragen?info@mullukzuipertjes.nl