Logo

Nieuwsbrief maart 2020 2020-8

Inhoudsopgave


Op de kalender
Korte nieuwsbrief
Carnaval
Nieuws vanuit het Berenhuis

Op de kalender

Op de kalender:

2 maart: luizencontrole

10 maart: vergadering Oudercomité

                vergadering werkgroep lestijden

11 maart: de Raad van Toezicht van Cadans primair bezoekt onze school

16 maart: week van de Lentekriebels

                vergadering Medezeggenschapsraad

 

-------------------------------------------------------------

 

3 april: ANWB Streetwise

8 april: paasactiviteit onderbouw

13 april: 2e Paadag. Alle kinderen zijn vrij

16 april: Eindtoets groep 8

17 april: Koningsspelen

20 april t/m 5 mei: vakantie!

Korte nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Het is dit keer een erg korte nieuwsbrief! 

Gedurende deze maand komt er nog een vervolg nieuwsbrief waarin wat meer items worden uitgelicht en verder beschreven worden.

 

Carnaval

Wat kunnen we terug kijken op weer een prachtige optocht!

Dit jaar is er gekozen voor een andere opzet, maar dat mocht de pret niet drukken! De kinderen hebben ontzettend hard hun best gedaan om iets moois te knutselen en het resultaat mocht er dan ook zijn!

 

Nieuws vanuit het Berenhuis