Logo

Nieuwsbrief mei 2020 2020-10

Inhoudsopgave


Op de kalender
Diverse aanpassingen
Bag 2 School
Formatie
Typetuin

Op de kalender

 

21 en 22 mei: Hemelvaart. Alle kinderen zijn vrij!

27 mei: Bag 2 school actie

----------------------------------------------------------------------------

1 juni: 2e Pinksterdag. Alle kinderen zijn vrij!

22 juni: De formatie voor het komende schooljaar wordt bekend gemaakt

----------------------------------------------------------------------------

8 juli: Het rapport gaat mee naar huis

9 juli: Laatste schooldag!

 

10 juli t/m 23 augustus: Zomervakantie

Diverse aanpassingen

Gezien alle richtlijnen en maatregelen, verlopen de zaken momenteel anders dan gepland. Dit is uiteraard logisch, maar geeft ook wrijving. Welke activiteiten kunnen we door laten gaan? Welke keuzes maken we hier in? etc.

Om ook u als ouder tijdig te informeren, leest u hier een opzet van de keuzes die zijn gemaakt. Deze keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op de huidige richtlijnen en maatregelen waar we mee te maken hebben. Uiteraard nemen we in onze keuzes ook mee wat voor de kinderen prioriteit heeft. 

 

Schoolfotograaf: De schoolfotograaf stond gepland op 7 mei. In overleg met de fotograaf zijn we een nieuwe datum (voor dit schooljaar) aan het prikken. Dit is uiteraard nog onder voorbehoud van de maatregelen. 

 

Sportolympiade: De sportolympiade, voor groep 7 en 8, komt dit schooljaar te vervallen.

 

Kamp groep 8: In verband met de richtlijnen mogen er tot 1 juli geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden. Het kamp, zoals we dit gewend zijn, zal helaas niet door gaan. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om het kamp op een andere manier vorm te geven. 

 

Circus Tadaa: Deze activiteit komt te vervallen. In het nieuwe schooljaar zal deze activiteit ingepland gaan worden. De exacte datum weten we nog niet. Zodra de datum duidelijk is, hoort u van ons! 

 

Bag 2 school: Deze actie gaat door. Wel wordt het anders vormgegeven. Later in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen.

 

Verkeersexamen groep 7: Het praktisch verkeersexamen komt waarschijnlijk te vervallen i.v.m. de richtlijnen. We informeren u als we hier meer over weten.  Het theoretisch verkeersexamen zal alsnog plaatsvinden omstreeks midden juni. 

 

Cito E-toetsen: In juni staat de afname van de Citotoetsen weer gepland. Met deze Citotoetsen meten we de voortgang van de kinderen. Dit doen we 2 keer per jaar. Leerlingen moeten lekker in hun vel zitten, moeten zichzelf mogen zijn. Dat staat voorop en dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Ook vinden we het belangrijk te blijven vermelden dat een toets altijd een hulpmiddel moet zijn, nooit een doel op zich. Een hulpmiddel om het beeld van een leerling nóg scherper te krijgen en daarmee het onderwijs beter af te stemmen op zijn of haar behoefte. Als we de toetsen nu af zouden gaan nemen, dan wordt het ingewikkeld om hier een analyse van te maken, zowel op leerlingniveau, groepsniveau als op schoolniveau. Dit heeft ons doen besluiten om de afname te verplaatsen naar het nieuwe schooljaar. De toetsen zullen afgenomen worden tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. Cito heeft hier ook al nieuwe normen voor uitgegeven, zodat het een geijkt meetmoment blijft. 

 

Entreetoets groep 7: Voor de Entreetoets geldt eigenlijk hetzelfde als bij de Citotoetsen. Daarnaast willen we een zo betrouwbaar mogelijke uitslag hebben. In verband met het gegeven thuisonderwijs is het startpunt nu voor alle kinderen anders. Omdat we alle kinderen een gelijke kans willen geven, gelet op de ontwikkeling, hebben we het volgende besloten. De entreetoets zal begin groep 8 afgenomen worden. Voor de herfstvakantie vinden de startgesprekken plaats. Tijdens de startgesprekken ontvangen de leerlingen dan het pré-advies. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg tussen alle leerkrachten. 

 

Rapport: Gezien de periode dat we de kinderen niet hebben gezien en de keuze om geen Citotoetsen af te nemen, wordt het lastig om de kinderen een gebruikelijk rapport mee te geven op het einde van het schooljaar. We vinden het uiteraard wel van belang dat kinderen 'iets' mee krijgen en ook iets moois en bijzonders hebben om op terug te kijken. De rapportage zoals die normaliter mee gaat, zal dit jaar dus komen te vervallen. Wel ontvangen de kinderen een rapportage in de vorm van een verslag.  

 

Jaarafsluiting ouders: We gaan er, vooralsnog, vanuit dat de jaarafsluiting niet door kan gaan, zoals we deze vorig schooljaar opgezet hebben. Maar wees niet getreurd... want we hebben al een leuk idee als afsluiting voor u in petto! Dit houden we uiteraard nog even geheim!

 

Afsluiting groep 8: Voor groep 8 is het een bijzondere situatie om op deze wijze de basisschooltijd af te sluiten. De afgelopen weken zijn alle leerlingen al wel druk bezig geweest met het reperteren van de musical. Nu we weer gedeeltelijk naar school kunnen, kan dit verder vormgegeven gaan worden. Of de musical door kan gaan en in welke vorm is nog onduidelijk. We zijn in afwachting van wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt hetzelfde voor de laatste schooldag. 

 

 

 

 

Bag 2 School

Beste Ouder/Verzorger,

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor Basisschool Sint Lambertus. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor spelmaterialen voor de kinderen van onze school.

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor spelmaterialen voor de kinderen van onze school. Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd!

 

Bag2School Nederland

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing.

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een bedrijf.

 

Kom in actie!

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.

 

Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op:                    WOENSDAG 27 mei 2020.

Dit maal zal de inzameling plaatsvinden op het KERKPLEIN. U kunt daar uw kleding “droppen” bij de speciale “Ride & Drop zone. Dit kan tussen 08.15 en 09.00 uur. Wij hopen op een heleboel volle Bag2School zakken! Hopelijk helpt u ons?

 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling !

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team Basisschool Sint Lambertus &

Oudercomité Basisschool Sint Lambertus

Formatie

Inmiddels zijn we achter de schermen druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Wij zullen u spoedig op de hoogte gaan stellen van de groepsverdeling. Drie weken voor het einde van het schooljaar, ontvangt u, zoals binnen Cadans Primair is afgesproken, van ons de definitieve groepsindeling (wie komt in welke groep en wie wordt de leerkracht). Indien er al zaken eerder definitief zijn die voor u als ouder/verzorger en voor de kinderen van belang zijn om te weten, zullen wij u daar over informeren.

Via deze weg wil ik u alvast laten weten dat wij afscheid gaan nemen van onze collega Bernadette. Het is een rare tijd om zo een onderwijscariëre te moeten beëindigen en met pensioen te gaan. Desondanks gaan we er samen toch een prettig afscheid van maken. 

Typetuin