Logo

Nieuwsbrief juni 2020 2020-11

Inhoudsopgave


Op de kalender
Evaluatie thuisonderwijs
Rapport
Help?! Mijn kind wordt puber

Op de kalender

8 juni: Schoolfotograaf. Er worden dit jaar enkel groepsfoto's gemaakt op verzoek van de fotograaf. 

22 juni: De formatie voor het komende schooljaar wordt bekend gemaakt

----------------------------------------------------------------------------

2 juli: Vandaag is er een moment dat alle kinderen gaan oefenen in de 'nieuwe klas'. 

8 juli: Het rapport gaat mee naar huis

9 juli: Laatste schooldag! Om 14.00 uur start de vakantie.

 

Zomervakantie t/m 23 augustus. 

Evaluatie thuisonderwijs

Wij willen u hartelijk danken voor het invullen van de enquete. 

Hieronder leest u een beknopte samenvatting.

 

Het aanbod van het onderwijs voor mijn kind tijdens deze periode was:

Gemiddeld antwoord: Goed

 

Ik ben tevreden over hoe de school het thuiswerken heeft begeleid.

Cijfer: 7.5


Het werken met de digitale hulpmiddelen (teams, klasbord, mail) voor het onderwijs heb ik ervaren als:

Gemiddeld antwoord: Goed

 

De inzet van boeken en werkboeken heb ik ervaren als:

Gemiddeld antwoord: Goed

 

Mijn kind heeft zich op dit moment goed ontwikkeld:

Gemiddelde beoordeling: 7.06

 

Hoe heeft u de communicatie vanuit school ervaren?

Gemiddeld antwoord: Goed

 

Uiteraard zijn er zowel positieve als minder positieve kanten te benoemen over deze periode. Met name de open vragen geven ons veel inzicht in hoe de dingen zijn ervaren en dit is concrete feedback voor ons als school. 

We vinden het fijn om te zien dat ouders de periode, over het algemeen, positief hebben ervaren m.b.t. de organisatie van het thuisonderwijs. We zien als school dat we, gedurende deze periode, stappen hebben gezet en zien ook dat er dingen verbeterd kunnen worden. We gaan kijken welke punten we kunnen verbeteren, evenals punten die we wellicht in de toekomst graag willen blijven behouden.

 

Rapport

Zoals eerder aangekondigd ontvangen de kinderen dit keer een rapportage in een andere vorm. In deze rapportage zijn geen gegevens van toetsen o.i.d. meegenomen. We begrijpen dat u het fijn vindt om zicht te hebben op de ontwikkeling van uw kind. Tijdens de eerste periode van het nieuwe schooljaar, worden er weer toetsen afgenomen, die worden gescoord en geanalyseerd. Er vindt in die periode dan ook een ouder-kind gesprek plaats, waarbij we de ontwikkeling kunnen bespreken. 

Help?! Mijn kind wordt puber

Beste ouder, 

 

De puberteit staat voor de deur. Dit zorgt met alle onzekerheden van dien, zeker in deze coronatijd, voor een uitdaging. Het is een spannende tijd, zowel voor je kind als voor jullie als ouders. Aan ouders de taak om daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee. Wat handvatten en inspiratie om het leven met je puber (nog) leuker en gezelliger te maken zijn vast welkom. Daarom organiseert GGD Hart voor Brabant het webinar: 
 

Help?! Mijn kind wordt puber 
voor ouders van leerlingen groep 8* 

Woensdag 10 juni 

19.00-19.45 uur 

Aanmelden via deze link 

 

Hoe werkt het puberbrein? Welk gedrag is normaal voor pubers? Waarom gedragen pubers zich zoals ze doen? Hoe help ik als ouder mijn puber? Heb ik invloed op het gedrag van mijn (onhandelbare) puber? Wat zijn bedreigingen voor een gezonde hersenontwikkeling? Al deze vragen zullen beantwoord worden tijdens dit webinar.  
 
Het webinar zit vol met informatie, voorbeelden en praktische tips die direct in de praktijk toepasbaar zijn. Ook is er ruimte voor jullie vragen en het uitwisselen van ervaringen. Het webinar helpt je bij je ontdekkingstocht naar wat werkt voor jou en voor jouw kind, want elke ouder en elke puber is anders.  

 

*Het webinar is ontwikkeld voor ouders van leerlingen in groep 8. Zit jouw kind in een ander leerjaar, maar sluit je graag aan? Je bent van harte welkom!  

 

Inschrijven 

Schrijf je nu in om het webinar te kunnen bekijken. Je ontvangt een bevestiging van je registratie per e-mail. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Ook is het mogelijk om het webinar later terug te kijken.  
 
Vragen?  

Vooraf kun je contact opnemen met Geke van Dick (g.van.dick@ggdhvb.nl). Inhoudelijke vragen kun je tijdens het webinar stellen via de chat.