Logo

Nieuwsbrief juni/juli 2020 2020-12

Inhoudsopgave


Op de kalender
Corona maatregelen
Surveilleren
Oproep Luizenouders
Gezonde lunch
schooldocumenten
Theoretisch verkeersexamen
Typetuin

Op de kalender

1 en 2 juli: Er worden activiteiten georganiseerd in het kader van 'Kamp' voor groep 8

2 juli: Vandaag is er een moment dat alle kinderen gaan oefenen in de 'nieuwe klas'. 

In de week van 6 juli kan groep 8 (in achtneming van alle maatregelen) hopelijk de musical opvoeren. Dit zal in meerdere voorstellingen gebeuren. 

8 juli: Het rapport gaat mee naar huis

9 juli: Laatste schooldag! Om 14.00 uur start de vakantie.

 

Zomervakantie t/m 23 augustus. 

Corona maatregelen

Worden de maatregelen voortgezet na de zomervakantie?

 Op deze vraag weten wij helaas nog geen antwoord. Wij hopen hier in de vakantie meer duidelijkheid over te krijgen. De verwachting is dat het huidige protocol nog zal worden voortgezet. Dit betekent dat de huidige aanpassingen (continurooster, gespreid buitenspelen, looproutes etc.) zoals deze vermeld zijn op onze placemat, zullen worden gehandhaafd. Zodra wij zeker weten of dit het geval is, zullen wij dit met u communiceren. 

 

Verandering landelijk beleid t.a.v. klachten

Verandering landelijk beleid ten aanzien van verkoudheidsklachten /snotneuzen bij kinderen van 0 t/m 6 jaar
Vanuit het RIVM zijn de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Vanaf 17 juni mogen kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts naar het kinderdagverblijf. Ook kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten (i.h.a. in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar), mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school. Bij koorts, benauwdheid of als het kind op een andere wijze duidelijk ziek is, blijft het kind (en alle huisgenoten) thuis. Als kinderen contact hebben gehad met iemand met een bevestigde corona(SARS-CoV-2)-infectie of als een volwassen gezinslid klachten passend bij COVID-19 inclusief benauwdheid en / of koorts heeft, moeten zij ook thuisblijven.

Verkoudheidsklachten bij kinderen van 7 jaar en ouder en volwassenen
Voor oudere kinderen en volwassenen zijn de adviezen ongewijzigd. Dit houdt in dat zij thuis blijven bij aanwezigheid van één of meer klachten die kunnen duiden op een infectie met het coronavirus (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak). Als deze persoon koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan moeten ook alle huisgenoten thuisblijven.

Indien iemand negatief getest wordt, mogen huisgenoten weer aan het werk of naar school/kindercentrum. De geteste persoon zelf mag ook weer naar buiten en aan het werk. Kinderen mogen weer naar school/kindercentrum. Wel wordt aan deze persoon geadviseerd thuis uit te zieken als hij of zij nog echt ziek is (denk dan aan koorts of hoesten met benauwdheid).

Indien iemand positief getest is, volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Iedereen in het huishouden blijft tot 2 weken na het laatste contact thuis. De positief geteste persoon blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én 48 uur koortsvrij én ten minste 24 uur symptoomvrij.

Wij verzoeken medewerkers van een school/kindercentrum om zich bij eerder genoemde klachten direct te laten testen. Zij kunnen een afspraak maken voor een test via het landelijke nummer 0800-1202.

Hooikoorts of chronische verkoudheid bij kinderen
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school/opvang. Indien de klachten anders dan gebruikelijk zijn, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten 24 uur voorbij zijn of zijn teruggekeerd naar het oude klachtenpatroon. Bij twijfel kan de jeugdarts verbonden aan de school/opvang een advies geven, na (zo nodig) contact met ouders en/of (huis)arts.

Surveilleren

In het geval dat we het continurooster dienen te handhaven na de zomervakantie, zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die samen met ons willen surveilleren. Het gaat om het uurtje tussen de middag van 11.45-12.45 uur. U bent als ouder nooit verantwoordelijk en er is altijd een leerkracht aanwezig. Samen zorgen we er voor dat de kinderen een fijne pauze hebben en dat we te hulp kunnen schieten als dit nodig is.  

Bent u die ouder/verzorger die ons wil komen helpen?

Dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar lambertus@cadansprimair.nl 

Oproep Luizenouders

We zoeken weer ouder(s)/verzorger(s) die het luizenpluisteam aan willen vullen!

Wat wordt er van u verwacht?

Na iedere schoolvakantie (meestal op de dinsdag er na) vindt de luizencontrole plaats. Als ouder gaat u samen met een andere ouder naar 1 of 2 klas(sen) die u controleert. 

Bent u klaar? Dan kunt u nog kijken of er nog andere klassen zijn waarbij u mee kunt helpen.

Meestal neemt het luizenpluizen ongeveer een half uurtje in beslag voor de gehele school! 

Om verspreiding te voorkomen is het belangrijk dat dit structureel gebeurd. Wilt u hier ook een bijdrage aan leveren?

Neem dan contact op met Linsey van Gansewinkel ( lambertus@cadansprimair.nl ). 

Gezonde lunch

Aangezien we een gezonde school zijn, stimuleren we ook dat kinderen een gezonde lunch meenemen. 

 

Wat geef je je kind mee als hij/zij overblijft op school?

Het Voedingscentrum geeft de volgende adviezen omtrent een gezonde lunch.

 

Een gezonde broodtrommel:

De basis is (bruin) brood met beleg. Bij voorkeur beleg zoals kaas, vleeswaren of zoet. Maar hagelslag, chocoladepasta etc. zijn niet de meest gezonde keuzes.

Als dranken zijn heel geschikt: melk, sinaasappelsap, yoghurt, water, thee etc.

Fruit is een prima aanvulling op de lunch.

Ook rauwkost, zoals wortel, komkommer etc. is een verantwoorde keuze. 

Variatie is prima. Dus geeft u uw kind een keer een bruine bol, krentenbol of een plakje peperkoek mee, dan is dit een gezonde keuze. 

Houdt rekening met bederfelijk vleeswaar als beleg. Zeker met het warme weer. 

 

Wij hopen van harte dat u uw kind ook stimuleert om gezond en verantwoord te lunchen!

schooldocumenten

 Vanaf de laatste schoolweek staan de documenten voor het nieuwe schooljaar op de website. Deze zijn te vinden onder het kopje schooldocumenten. U vindt hier bijvoorbeeld het vakantierooster, maar ook het jaarboekje en de informatiebrochures per groep. Houdt de website dus goed in de gaten!

Theoretisch verkeersexamen

Wist u dat...

Alle kinderen van groep 7 geslaagd zijn voor het theoretisch verkeersexamen. 

Wat een toppers!

Typetuin