Logo

Nieuwsbrief aug/sept 2020 2020-1

Inhoudsopgave


Op 24 augustus starten we weer!
Op de kalender
COVID-19 maatregelen
Infoavond
Luizencontrole
Zonnebrand

Op 24 augustus starten we weer!

Op 24 augustus starten we weer met het nieuwe schooljaar.

In verband met alle coronamaatregelen kunnen we het schooljaar niet aftrappen op een ludieke wijze, zoals we dit anders wel zouden doen. Uiteraard zorgen wij er wel voor dat de kinderen in de school goed worden ontvangen. Alle kinderen zijn welkom om tussen 8.20-8.30 uur naar school te komen. Verder worden de afspraken hieronder nogmaals herhaald. 

Op vrijdag sluiten we de eerste week af door met de hele school een ijsje te gaan eten bij het Lambertje! Mocht uw kind eventuele allergieën hebben die niet op school bekend zijn (of als uw kind nieuw op school is), wilt u dit dan z.s.m. door geven bij de leerkracht. 

Op de kalender

Op de kalender:

24 augustus: Start schooljaar!

25 augustus: Luizencontrole

28 augustus: Promoshow Mad Science

 

--------------------------------------------------------------------------------------

8 september: Infoavond (andere invulling!)

14 t/m 30 sept: In deze periode worden de cito-toetsen voor groep 3 t/m 8 afgenomen. Dit zijn de toetsen die normaal afgenomen worden in het einde van een schooljaar. 

15 september: Vergadering Medezeggenschapsraad

21 september: Deze week kunt u uw kind-oudergesprek plannen via de gesprekkenplanner. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. 

30 septermber: Start kinderboekenweek

 

--------------------------------------------------------------------------------------

1, 5 en 6 oktober: Kind-oudergesprekken. Op 2 of 3 van deze data vinden de kind-oudergesprekken plaats.

8 oktober: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!

15 oktober: Circus Tadaa. Deze dag staat in het teken van circusactiviteiten. U wordt hier t.z.t. nog verder over geïnformeerd. 

16 oktober: Alle kinderen zijn om 12 uur uit!

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

COVID-19 maatregelen

COVID-19 maatregelen

 

Voor de vakantie heeft u de placemat ontvangen met de maatregelen die wij als school treffen. U kunt deze placemat altijd terug vinden op onze website onder het kopje 'nieuws' 

https://www.lambertusgemonde.nl/nieuws/853/placemat-covid-19-maatregelen

 

We starten dus weer met de gewone schooltijden en dus geen continurooster!

 

Wat is verder nog van belang:


Zijn er klachten: blijf thuis!

Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich laat testen. Het gaat om één of meer van de volgende klachten:

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
hoesten
benauwdheid
plotseling verlies van reuk of smaak
verhoging of koorts boven de 38 graden
Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.

Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2* mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als er binnen het huishouden iemand is met koorts en/of benauwdheid.

Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt:

Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 14 dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die een nauw contact zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die het label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 14 dagen na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat zij wel naar school/BSO mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij geen klachten hebben.
De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen.

Ventilatie op scholen: 

In de media is er veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. In mei 2020 hebben wij al navraag gedaan m.b.t. de invloed van ons systeem en of hier maatregelen in genomen moesten worden. Ons systeem voldoet aan de eisen voor goede ventilatie. Uiteraard houden wij de richtlijnen goed in de gaten en blijven we kijken of dit actueel is of dat hier een actie voor nodig is.

Ouders in de school:

Zoals u in de placemat heeft kunnen lezen, mogen ouders weer op school komen. Echter dienen wij de triage toe te passen en de contactgegevens te noteren voor iedereen die in het gebouw komt. Dit betekent dat wij u willen vragen om een afspraak te maken als u in de school wilt komen. Hierdoor kunnen we de maatregelen het beste handhaven. Voor de ouders van nieuwe leerlingen geldt dat zij de eerste twee weken het gebouw mee in mogen komen. Zij dienen wel het formulier bij de ingang in te vullen. Bij klachten, blijf thuis! 

Trakteren: 

Kinderen mogen uiteraard weer trakteren als ze jarig zijn (geweest). Wel dienen de traktaties voorverpakt te zijn, om besmetting te voorkomen. In de onderbouw mogen de ouders, op afspraak, de verjaardag weer bijwonen. Ook hierbij geldt dat de traige bij de ingang toegepast dient te worden. En bij klachten kunt u niet aanwezig zijn.

 

 

Infoavond

De jaarlijkse informatieavond vindt altijd al weer spoedig in het nieuwe schooljaar plaats. Met alle ontwikkelingen rondom COVID-19 is het niet mogelijk om de informatieavond te houden op de wijze waarop dit voorheen gebeurde. Uiteraard vinden wij het wel van belang dat u goed geïnformeerd bent. 

Op 8 september ontvangt u de powerpoint met alle informatie, die u normaal op de infoavond ontvangt. Wij willen u vragen om de presentatie(s) te bekijken en bij eventuele vragen, contact op te nemen met de leerkracht. 

Luizencontrole

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Dinsdagochtend (25 augustus) vindt de luizencontrole plaats. Wij vragen u om uw kind alvast te controleren. Thuis een besmetting constateren is prettiger voor het kind, ouders en het kindcentrum.

Indien u luizen/neten constateert wordt u verzocht om dit z.s.m. te melden bij de leidster/groepsleerkracht.

Ook vragen wij u om rekening te houden met de kapsels. Mooie vlechten etc. zijn niet praktisch voor de werkgroep om te controleren!

Kam af en toe uw kind(eren) met een goede luizenkam. Als kindcentrum adviseren wij de luizenkam van het merk ASSY (verkrijgbaar bijvoorbeeld bij Etos).

Met vriendelijke groet,

Kindcentrum Montis

Zonnebrand

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Mochten er nog een aantal mooie warme dagen aankomen, willen wij u vragen om uw kind 's ochtends goed in te smeren. Indien er mooie, warme dagen aankomen, dan mag u ook zonnebrand mee naar school geven in de tas van uw kind. Wij zullen er dan voor zorgen dat de kinderen de gelegenheid krijgen om zich tussendoor nog een keer in te smeren.

Wij hebben op school ook altijd nog zonnebrand staan, indien u dit vergeten bent om mee te geven. Echter zijn wij hier voorzichtig mee, omdat kinderen gevoelig kunnen reageren op zonnebrand.