Logo

Extra nieuwsbrief september 2020 2020-3

Inhoudsopgave


Update COVID-19
Beslisbomen
Inplannen Kind-oudergesprekken
Douchen na de gymles
Circus Tadaa
Typetuin

Update COVID-19

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nu we inmiddels weer goed en wel zijn opgestart na de zomervakantie, merken we direct weer de invloed van het virus in de praktijk. Als school zijn we druk bezig om te kijken hoe we de komende tijd alles zo goed mogelijk kunnen organiseren. Want het kan voorkomen dat er geen leerkracht is voor de klas en dat klassen naar huis gestuurd gaan worden. Hoe dit er precies uit gaat zien en wat we als school doen op het moment dat uw kind langer thuis zit, zullen wij spoedig met u communiceren. 

Op het moment dat een leerkracht ziek is of niet mag komen werken, hanteren wij het volgende stappenplan:

1. Een vaste vervanger van Dommelgroep komt vanuit de eigen vervangerspool;

2. Als die niet beschikbaar is komt een vervanger uit de externe pool;

3. Er wordt naar de parttimers gebeld en gevraagd of ze een dag extra willen en kunnen werken;

4. Als er geen parttimer  beschikbaar is, gaan we op zoek naar een interne oplossing. Dit kan betekenen dat een intern personeelslid andere geplande taken op dat moment niet kan uitvoeren, maar voor de klas gaat.

4. Als dit ook niet lukt , dan wordt de groep gesplitst en over andere groepen verdeeld.

5. Indien dit niet meer wenselijk is gaan we de ouders van de leerlingen verzoeken om de kinderen thuis te houden. 

We hopen natuurlijk dat we niet bij stap 5 uit hoeven te komen. Maar in onze omgeving worden er op dit moment al klassen naar huis gestuurd. Indien de kans bestaat dat dit gaat gebeuren, zullen wij proberen om dit zo snel mogelijk met u te communiceren.

Beslisbomen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Er zijn weer nieuwe beslisbomen opgesteld met daarbij aanpassingen. 

Wat is er aangepast?

Beslisboom 0 t/m 6 jaar

De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
Het antwoord op de eerste vraag leidt nu tot twee verschillende vervolgvragen waar voorheen zowel het antwoord 'ja' als 'nee' tot dezelfde vervolgvraag leidde.
Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

Beslisboom 7 t/m 12 jaar

De inleiding is ingekort omdat niet alle informatie meer relevant is.
Voor het contactmoment met iemand met corona hoeft niet langer 14 dagen worden teruggekeken: dat is nu 10 dagen.
Er wordt nu bij de vragen vanuit gegaan dat het kind ook onderdeel van het huishouden is waardoor er geen dubbelingen meer in de vragen zitten.
De formulering van sommige vragen is aangepast zodat deze zo min mogelijk op verschillende wijzen geïnterpreteerd kunnen worden.
Er is informatie toegevoegd over testen en thuisblijven.
Het landelijke informatienummer coronavirus van de Rijksoverheid is toegevoegd.

 

Dit zijn de nieuwe beslisbomen:

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar toelaten op school - BOinK_AJN_030920.pdf.pdf

Beslisboom neusverkouden kind 7 t_m 12 jaar toelaten op school - BOinK_AJN_030920.pdf.pdf

Inplannen Kind-oudergesprekken

Op 1,5 of 6 oktober vinden de Kind-oudergesprekken weer plaats.

U heeft gisteren een mail ontvangen van 'schoolgesprek.nl'.

Let op: het kan zijn dat de mail in de spam terecht is gekomen!

 

Voor groep 1 vinden binnenkort de huisbezoeken plaats.

Voor groep 2 en 3 geldt dat de ouder(s)/verzorger(s) op gesprek komen.

Voor groep 4 t/m 8 geldt dat zowel de kinderen als de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig zijn bij het gesprek.

Voor groep 8 vinden de gesprekken plaats op 12 en 13 oktober! 

 

Volgende week ontvangt u van ons een formulier ter voorbereiding op het gesprek. 

U dient dit formulier thuis met uw kind(eren) in te vullen en mee te nemen naar het gesprek.

 

We kijken weer uit naar de fijne gesprekken die we met elkaar gaan voeren!

Douchen na de gymles

Tot op heden hebben wij als school het beleid gehad dat de kinderen vanaf groep 4 douchen na de gymles. Afgelopen jaren hebben we echter gemerkt dat de vraag om niet te douchen vanuit ouders en kinderen toeneemt. Hierdoor hebben we dit in het team en de medezeggenschapsraad besproken. Vanuit hygiënisch oogpunt hebben we dit beleid altijd gehanteerd. Daarintegen hebben we inmiddels ook kunnen concluderen dat als er geen controle is vanuit de leerkracht dat kinderen niet douchen of douchen met bijv. topjes/onderbroeken aan. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarnaast is de maatschappij ook veranderd en tevens de situatie dat kinderen thuis ook veelal dagelijks douchen. 

Hierdoor hebben we besloten om, met ingang van 21 september, niet meer te douchen na de gymles. 

Voor kinderen in de bovenbouw zouden wij het op prijs stellen als ze wel gebruik willen maken van een deo-roller. Gelieve geen spuit deo mee te geven. 

Circus Tadaa

Op 15 oktober staat een activiteit gepland, namelijk 'Circus Tadaa'. Met deze dag wordt een complete circusdag voor alle kinderen verzorgd. Hierbij hebben we normaliter veel ouderhulp nodig. In verband met alle maatregelen rondom COVID-19 is dit niet mogelijk om het op deze wijze te organiseren. In overleg met Circus Tadaa hebben we gekozen voor een alternatief programma in de vorm van workshops. Iedereen krijg op 15 oktober een workshop van 1,5 uur aangeboden door echte circusartiesten! We gaan er samen op deze wijze toch een super leuke dag van maken!

Typetuin

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

 

Voor wie?

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.

Ook voor kinderen met dyslexie.


Wanneer is de typecursus?

Startdatum: woensdag 30 september 2020

Lestijd: 13:00 tot 14:00 uur

Leslocatie: Basisschool Sint Lambertus, St. Lambertusweg 112 5291 AD GEMONDE

 

Prijs

185 euro (incl. examen)

 

Waarom blind leren typen?

Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

 

De klassikale cursus van de Typetuin

·         Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.

·         De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.

·         Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.

·         Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.

·         De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.

·         Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

 

Wat heb je thuis nodig?

Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.

Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

 

Aanmelden

Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start  

Vol = Vol. Schrijf dus snel in.


Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? 
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579. 


Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin