Logo

Nieuwsbrief oktober 2020 2020-4

Inhoudsopgave


Op de kalender
Nieuw protocol
Wat doen wij als school met alle verschillende maatregelen omtrent COVID-19
Bag 2 School wordt verplaatst!
Drukte rondom de school
Rabo Clubsupport

Op de kalender

Op de kalender 

 

1, 5 en 6 oktober: Kind-oudergesprekken. Op 2 of 3 van deze data vinden de kind-oudergesprekken plaats. Voor groep 8 vinden de gesprekken plaats op 12 en 13 oktober. 

8 oktober: Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!

15 oktober: Circus Tadaa. Deze dag staat in het teken van circusactiviteiten. 

16 oktober: 's ochtends demonstratie van de TU in Eindhoven met zorgrobots.

                  Alle kinderen zijn om 12 uur uit!

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

27 oktober: De inspectie bezoekt onze school op diverse thema's

                  Luizencontrole

-------------------------------------------------------------------------------------------------

4 november: schoolontbijt

10 november: vergadering medezegenschapsraad

11 november: Bag 2 school actie

 

Nieuw protocol

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Er is weer een nieuw protocol vrijgegeven omtrent de maatregelen voor het onderwijs. Aangezien de maatregelen weer aangescherpt worden, proberen wij u via deze weg toch steeds op de hoogte te brengen. 

 

Hieronder leest u de veranderingen t.a.v. het eerdere protocol.

 • Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het primair en voorgezet onderwijs - na toestemming van de schoolleider – toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op COVID-19 bij de GGD. Deze mogelijkheid is opgenomen in de protocollen.
  - Uitdrukkelijk opgenomen dat leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs geen 1,5 meter afstand tot volwassenen hoeven te houden (leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs moeten dit wel).
  - Testbeleid van leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is gewijzigd.
  - De protocollen verwijzen nu specifiek naar de gezondheidscheck infographic van het RIVM waar voorheen enkel de ‘triage’ werd genoemd.
 • Verder in de protocollen:
  - Paragraaf 3.5 m.b.t. ventilatie is aangepast naar de meest recente RIVM-richtlijnen.
  - Paragraaf 4.2 m.b.t. wegstuurbeleid is in de protocollen voor basis- en speciaal (basis-)onderwijs ingekort. Een verwijzing naar de thuisblijfregels personeel en leerlingen volstaat.
  - Paragraaf 4.3 m.b.t. thuisblijfregels leerlingen:
  - Het nieuwe testbeleid voor leerlingen op basis- en speciaal (basis-)onderwijs is aangepast. Evenals de nieuwe richtlijnen bij enkel verkoudheidsklachten voor leerlingen op de basis- en speciaal (basis-)onderwijs.
  - Enkel voortgezet speciaal onderwijs: Als de leerling in nauw contact is geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt dan moet de leerling 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Zie informatie RIVM.
  - Paragraaf 4.4. m.b.t. thuisblijfregels personeel
  - Als het personeelslid in nauw contact is geweest met een bevestigde COVID-19-patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand. Zie informatie RIVM.
  - Voor personeelsleden die 28 weken of meer zwanger zijn, is in alle drie de protocollen het advies verwerkt dat zwangere vrouwen in het derde trimester 1,5 meter afstand tot alle anderen moeten houden, waardoor de medewerker in de meeste situaties ander werk zal moeten doen.

Het volledige protocol kunt u inzien op:

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ 

Wat doen wij als school met alle verschillende maatregelen omtrent COVID-19

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Als school hebben we de afgelopen weken al gemerkt dat er steeds meer kinderen of leerkrachten afwezig zijn. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen. 

Als school hebben we hiervoor een draaiboek opgesteld om snel te kunnen handelen in verschillende situaties. Het draaiboek is een opzet en kan bijgesteld worden naar mate de situatie hierom vraagt.

In de vorige nieuwsbrief heeft u al gelezen hoe wij omgaan met het eventueel naar huis sturen van groepen.

 

Als het gaat om het verzorgen van afstandonderwijs, leest u hieronder een korte samenvatting:

-> leerlingen afwezig

Als leerlingen thuis zijn, kan dit verschillende oorzaken hebben. Thuis omdat ze in quarantaine moeten, coronaverschijnselen etc. We maken hierin een onderscheid, zodat we het beste kunnen handelen in de verschillende situaties.

Een leerling is ziek (wel/niet door corona): Er gebeurt niets vanuit school. De leerling ziekt goed uit en als hij/zij beter is, komt hij/zij weer naar school. Is een leerling langer dan 1 week afwezig, dan is er altijd contact tussen school en thuis.

Een leerling is thuis maar niet ziek (quarantaine/ afwachting van test/ verkouden): Is een leerling langer dan 1 week afwezig dan gaat de school het thuisleren opstarten. Dit zal eerst plaatsvinden door middel van het aanleveren van werk (weektaak). Als dit langer duurt dan zal er over gegaan worden het werken via Teams en dus ook het geven van instructies. De uitwerking hiervan is te lezen onder het kopje ‘Afstandsonderwijs’. Ook hierbij geldt dat als een leerling langer dan 1 week afwezig is, dat er minimaal 2x per week contact is tussen school en thuis. Eventuele boeken etc. worden gehaald door familie/vrienden/klasgenootjes die niet in quarantaine hoeven.

 

Afstandsonderwijs. Hoe doen wij dit?

Leerkracht geeft les via Teams

-Ouders/kinderen krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan Teams.

-Ouders/kinderen krijgen vooraf te horen welke spullen zij op moeten halen op school.

-Per mail krijgen ouders/kinderen het overzicht van de dagplanning. Op welke tijdstippen vindt er instructie plaats en op welke tijdstippen is er tijd voor verwerking.


Ander personeel geeft les via Teams (na schooltijd)

-De ouders/kinderen krijgen een weektaak toegestuurd.

-De ouders/kinderen krijgen een overzicht met de tijden wanneer en welke leerkracht beschikbaar is na schooltijd (dagelijks 20 minuten voor vragen).

-Instructies komen te vervallen.

Leerling(en) is/zijn afwezig

-week 1: de leerling wordt ziekgemeld. Er gebeurt verder niets.

-Week 2: De leerlingen krijgen een weektaak. Twee keer per week is er contact tussen school en thuis via Teams. Er kunnen eventuele vragen worden gesteld. Eind vd week worden de antwoorden van de weektaak met ouders gedeeld.

-Week 3: Voor groep 1-2 blijft week 2 zich herhalen. Voor groep 3 t/m 8 wordt er voor gezorgd dat ze middels Teams overdag de instructies kunnen volgen. De ouders/kinderen krijgen een overzicht van de tijden waarop ze op Teams aanwezig moeten zijn. Er staat een Terra in de klas, zodat ze de instructie kunnen volgen. Na de instructie wordt Teams door de leerkracht steeds uitgezet. 2x per week is er, na schooltijd, contact tussen leerkracht en de afwezige leerlingen om te kijken of er nog vragen zijn. 1x per week wordt het nakijkwerk met ouders/kinderen gedeeld.

Het zal voor iedereen een tijd zijn waarin we flexibel moeten zijn en en aan moeten passen. We hopen hier in het zo goed mogelijk te kunnen organiseren voor alle partijen. 

 

 

Bag 2 School wordt verplaatst!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

De Bag2school actie die gepland stond op 7 oktober, zal verplaatst worden naar 11 november. U kunt op 11 november van 8.20 - 9.00 uur de zakken inleveren. 

Drukte rondom de school

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zien de drukte rondom school weer toenemen en daarbij ook gevaarlijke situaties. Wij zouden het fijn vinden al u alert wilt zijn op de veiligheid van de kinderen. Probeer hierbij zo veel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Indien u toch met de auto komt, parkeer dan bijvoorbeeld bij de kerk. Probeer hierin het Pastoor van Kesselhof te vermijden. Bewoners moeten nu vaak wachten omdat de straat geblokkeerd is. Ook staat er voor de ingang bij het schoolplein een bord 'verboden te parkeren'. Het is dus ook niet de bedoeling dat dit nog wel gebruikt wordt als korte stop.

 

 

Rabo Clubsupport

 

 

Oudercomité St. Lambertusschool

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Het geld wordt besteed aan leuk nieuw buitenspeelgoed en exclusiever knutselmateriaal.

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.

Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober!

 

#RaboClubSupport

#decooperatieveRabobank