Aanmelden

Als uw kind + 3 jaar is, krijgt u van de gemeente een brief met informatie over de gids van het ministerie, genaamd “De basisschool; gids voor ouders en verzorgers” die ouders kunnen downloaden. Daarin staan allerlei zaken m.b.t. de organisatie van het basisonderwijs in Nederland. De gemeente verwijst voor aanmelding naar de 10 basisscholen in onze gemeente. U kunt uw kind altijd aanmelden voor onze school. Ouders die, voordat ze hun kind gaan aanmelden, eerst geïnformeerd willen worden over onze school, kunnen hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Inschrijving

Ongeveer 6 weken voor uw kind naar school gaat, krijgt u een inschrijfformulier. U dient dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Daarna worden de gegevens verwerkt in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Uiteraard gaan wij daar zeer vertrouwelijk mee om (Wet op de Persoonsregistratie). Komt een leerling van een andere school, dan stellen wij deze school in kennis van de inschrijving.

Door inschrijving van uw kind op onze school, sluiten ouders en school eigenlijk een onderwijsovereenkomst af; een soort contract dus tussen enerzijds de onderwijsinstelling en anderzijds de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Er is dus sprake van een contractuele rechtsverhouding tussen de ‘aanbieder’ en de ‘vrager’. School zal contact met u opnemen om een intake te plannen. Ongeveer 4 weken voordat de kinderen naar school komen, worden ze uitgenodigd om enkele ochtenden te komen kennismaken met de leerkracht en de groep.

Overdracht vanuit kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, vorige school.

Het is van groot belang dat wij de ontwikkeling van uw kind goed volgen en begeleiden. Wij willen ons daarvoor van het allereerste moment inzetten. We ontvangen van het kinderdagverblijf, het peuterarrangement of de vorige school een overdrachtsformulier en we voeren overdrachtsgesprekken. Voor de nieuwe leerkracht van uw kind is het nuttig om te weten hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school heeft ontwikkeld. Voelt het zich prettig in de groep? Waarbij heeft het extra aandacht nodig? Allemaal zinvolle informatie om door te geven.