Aanmelden

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom. Als de kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school ( of in de kleutergroep). In de maand daarvoor kunnen ze een aantal dagdelen proef komen draaien. De momenten worden samen met u overlegd. Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan. Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt men een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar. Cadans Primair heeft hiervoor een toelatingsbeleid beschreven dat u op de website (link) kan vinden: https://cadansprimair-live-3f72ff0246a9483fbd40-f8dc248.divio-media.org/filer_public/a3/5d/a35d3bd7-ad9f-4441-8cd0-21037ffd3e52/31_toelatingsbeleid.pdf

Overdracht vanuit kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, vorige school.

Het is van groot belang dat wij de ontwikkeling van uw kind goed volgen en begeleiden. Wij willen ons daarvoor van het allereerste moment inzetten. We ontvangen van het kinderdagverblijf, het peuterarrangement of de vorige school een overdrachtsformulier en we voeren overdrachtsgesprekken. Voor de nieuwe leerkracht van uw kind is het nuttig om te weten hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school heeft ontwikkeld. Voelt het zich prettig in de groep? Waarbij heeft het extra aandacht nodig? Allemaal zinvolle informatie om door te geven.