Klachtenregeling

Problemen zijn er om opgelost te worden. Met elkaar in gesprek gaan levert meestal de oplossing. Een enkele keer komt het voor dat het niet lukt om door gesprekken er samen uit te komen en een probleem kan dan een klacht worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een klacht heeft gehoord wordt en weet waar hij of zij terecht kan. Cadans Primair heeft hiervoor een klachtenregeling vastgesteld.


Voorkomen van klachten
Aarzelt u niet om problemen te bespreken met de groepsleerkracht of, als het een probleem betreft dat groepsoverstijgend is of een probleem waar u met de groepsleerkracht niet uitkomt, met de directeur. De beste manier om klachten te voorkomen is, als u iets als een probleem ervaart, dit te bespreken met de direct betrokkenen. Als kinderen en of ouders een klacht willen bespreken met de groepsleerkracht of met de schoolleiding kunnen zij altijd na schooltijd bij hen terecht. Een persoonlijk gesprek werkt bijna altijd verhelderend en kan misverstanden voorkomen of uit de weg ruimen.

Wie kan u helpen bij de behandeling van uw klacht ?
Om een goede en snelle afhandeling van een klacht mogelijk te maken zijn er op school twee schoolcontactpersonen (zie PMM) aangesteld. Zij kunnen ouders (en natuurlijk ook leerlingen) helpen bij de behandeling van klachten. In principe verloopt de doorgeleiding van een klacht over machtsmisbruik naar de externe vertrouwenspersoon via de schoolcontactpersoon maar u kunt de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen met een klacht die te maken heeft met machtsmisbruik. (externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl / 088-3686759).