De Stek

Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017 was er in Gemonde geen dorpshuis meer. Nadat de gemeenteraad instemde met de financiering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gemonde is in juni 2019 het stokje vanuit een groep initiatiefnemers officieel overgedragen aan het huidige stichtingsbestuur.

Waar staan we voor?

De Stek is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn van de inwoners van Gemonde wil bevorderen en de leefbaarheid wil verbeteren. De Stek is een ontmoetingsplek die bijdraagt aan het versterken van de sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare inwoners door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten.

De Stek vormt het hart op een centrale plek in Gemonde met als doel om voor het verenigingsleven en de vrije tijdsbesteding sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken die bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. De multifunctionele accommodatie waarin het dorpshuis is gevestigd biedt tevens onderdak aan de kinderdagopvang, basisschool en buitenschoolse opvang.

Het bestuur van De Stek gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. De Stek is niet alleen van iedereen, maar er ook voor iedereen. Het sleutelwoord is samen, waarbij ontmoeten centraal staat.

 

Waar gaan we voor (streven we naar)

1.     Faciliteren. De Stek biedt ruimte, brengt buurtinitiatieven bij elkaar en organiseert. Ontmoeting, zorg, sport en welzijn in één gebouw voor jong en oud;

2.     Maatschappelijk actief. De Stek werkt actief samen met andere ontmoetingsplekken;

3.     Verbindend. De Stek bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve dorpsgenoten vanuit verschillende doelgroepen en met diverse kwaliteiten, voor het uitvoeren van beheer, commissiewerk, en van overkoepelende activiteiten. Zo dragen we ook bij aan de leefbaarheid van het dorp;

4.     Verhuren. Binnen De Stek is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren;

5.     Financieel gezond. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en commerciële verhuur, baromzet en beschikbare subsidies. De exploitatie moet binnen vijf jaar kostendekkend zijn, maar belangrijker nog: winstgevend op het gebied van de leefbaarheid.

 

De Stek hoopt in de zomer van 2022 haar deuren te openen.

Meer informatie over De Stek, het realisatietraject en de mogelijkheden van activiteiten en te huren faciliteiten van het dorpshuis vind je op destekgemonde.nl.