Stichting kinderopvang het Berenhuis

Binnen ons kindcentrum zijn kinderopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang samen met de basisschool gehuisvest onder één dak.

Conform het beleid van Cadans Primair, Stichting Kinderopvang Berenhuis, BSO Bolderburen en de gemeente om bij elke basisschool een kindcentrum te ontwikkelen, zijn wij gaan samenwerken.
We vinden elkaar op allerlei gebieden:

  • Overdracht van 3+ kinderen naar de basisschool
  • Peuter-kleutercontact tussen 3+ kinderen en kleuters
  • Expertise-deling tussen de professionals
  • Vieringen die we gezamenlijk organiseren
  • Klankbordgroep bestaande uit medewerkers van elke organisatie
  • Gezamenlijke pedagogische visie

Vanuit deze verbinding werken we continu aan inhoudelijke samenwerking, met als doel een kindcentrum te zijn waar kinderen van 0 – 12 jaar een fijne plek vinden, waar zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. In onze ogen is de meerwaarde van het kindcentrum het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, door professionele partners die elkaar versterken en ondersteunen vanuit een gezamenlijke visie.

Samen zorgen we voor een veilige, doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen, zodat ieder kind met de juiste bagage de wereld kan ontdekken.

Stichting Kinderopvang Berenhuis is een maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. Zij bieden kinderdagopvang (0-4 jaar) en peuteropvang (2-4 jaar) van hoge kwaliteit.