Schoolgids

Ieder jaar maken wij een schoolgids en een jaarboekje. De schoolgids geeft een compleet beeld van onze school. Het jaarboekje geeft specifieke informatie betreffende dat schooljaar.