Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.

In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.