Gezonde school

Basisschool St. Lambertus is een Gezonde school! Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werken we aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van de GGD. Zo zorgen we ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt. 

We werken met onze school steeds aan één of meer gezondheidsthema’s. Gezondheidsbevordering heeft meer effect als een thema aandacht krijgt op de vier pijlers van Gezonde School:

  • Educatie –  Uw school besteedt in lessen structureel aandacht aan het gekozen gezondheidsthema. Zo zorgt u ervoor dat leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en een positieve houding krijgen tegenover een gezonde leefstijl. 
  • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals ouders, verzorgers en leraren). 
  • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen onder hun leerlingen in een vroegtijdig stadium. En ze weten hoe ze daar vervolgens op de juiste manier mee omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
  • Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.