Verkeersveilige school

Onze kinderen veilig naar school
Bssisschool Sint-Lambertus vindt de verkeersveiligheid rondom de school erg belangrijk. Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, zodat we onze kinderen kunnen leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Dit is belangrijk voor nu en voor later. We streven ernaar de verkeersveiligheid te waarborgen door de kinderen wijs te maken in het verkeer en in samenwerking met omwonenden en gemeente en veilige omgeving te realiseren. 

 

De Lambertusschool speelt op 'SEEF' en heeft daarom het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de zebra geeft aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 

Waarom deelnemen aan het BVL? 
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Er is een BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op die verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. 

Wij als Lambertusschool zijn in het bezit van het Label en we dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Gemonde voor onze kinderen.