Schoolplan

Iedere vier jaar maakt onze school een schoolplan. Het schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Cadans Primair en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema’s vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de thema’s beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of verbeteren (to act). De thema’s die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt in het toezichtkader.