Inspectierapport

In 2016 hebben we een mooi inspectierapport ontvangen.

In 2020 hebben we als school deel uitgemaakt van een kwaliteitsonderzoek. Ook hierbij hebben we als school mooie feedback mogen ontvangen.