Ouders

School en gezin staan samen voor de taak de kinderen op te voeden. De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Wij hechten daarom aan een goed contact tussen school en ouders. Dat contact moet rechtstreeks, open en eerlijk zijn.U als ouder verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de school. Wij verwachten van ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen.Mochten er vragen of problemen zijn, komt u dan gerust naar school. Betreft het een probleem over uw kind of over de leerstof, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de groepsleerkracht. Over algemene zaken kunt u contact opnemen met de schoolleiding. We zullen altijd trachten eventuele problemen samen met u op te lossen.Belangstelling voor het schoolgebeuren komt uw eigen kind ten goede. Er zijn veel mogelijkheden om geïnformeerd te worden of om uw stem te laten horen.