Partners binnen de school

Op school werken wij samen met verschillende externe partners. Wij hebben met alle partners veel contact en korte lijntjes. Door de partners te verbinden aan onze school, kunnen wij voor sommige leerlingen extra zorg faciliteren. Daarnaast is het voor het kind en u als ouder/verzorger fijn dat de zorg binnen de school georganiseerd kan worden. School initieert het eerste contact tussen ouder(s) en de betreffende partner. Daarna verloopt het contact tussen ouder(s) en de betreffende partner. 

Logopedie:

Taal-, spraak- en stemstoornissen kunnen de ontwikkeling van uw kind in de weg staan. Een logopedist kan deze stoornissen opsporen. Een controle bij de 5-jarigen wordt uitgevoerd d.m.v. een schriftelijke vragenlijst voor ouders en leerkrachten. Als het nodig is, vindt logopedisch onderzoek plaats. De logopediste let daarbij op taalontwikkeling, spraak, stem-gebruik, mondgedrag en gehoor. Ouders en leerkrachten krijgen adviezen en/of oefeningen. Soms voert de logopedist daarna nogmaals een onderzoek uit. Als logopedische behandeling nodig is, verwijst de logopedist, in overleg met de ouders, via de huisarts naar een vrijgevestigde logopedist in de buurt. In ons gebouw hebben we een logopediste waar u gebruik van kunt maken. Indien gewenst kunt u via school contact opnemen. U kunt dit ook zelf doen via het volgende mailadres: info@bijjill.nl. Het contact loopt tussen ouder(s) en logopedist. School initieert enkel het eerste contact en faciliteert de ruimte in het gebouw.

Kinderfysiotherapie: 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van de grove en fijne motoriek van kinderen (0-18 jaar). Daarnaast kan zij zich ook richten op het behandelen van zowel pijnklachten als problemen in het dagelijks functioneren. Als er kinderfysiotherapie op school gegeven wordt moet de hulpvraag altijd gerelateerd zijn als schoolse vaardigheden. Naast een motorische hulpvraag kunnen er bij schoolgaande kinderen ook vragen komen naar aanleiding van de werkhouding. Bij een niet goede werkhouding kan dit zorgen voor concentratie en/ of leerproblemen. Een kinderfysiotherapeut kan onderzoeken waar dit probleem vandaan komt en kijken of beweging hierbij van invloed kan zijn. Hieronder een opsomming van indicaties waarvoor een kinderfysiotherapeut kan worden ingeschakeld:

- grove motoriek: achterlopend t.o.v. leeftijdsgenootjes/ valt vaak/ het kind is onhandig

- fijne motoriek: kan niet netjes knippen/ kan geen veters strikken/ heeft moeite met kralen rijgen

- schrijfproblemen: onleesbaar handschrift/ pijn tijdens het schrijven/ schrijft langzaam/ schrijft de letters omgekeerd

- werkhouding: snel afgeleid/ leidt andere kinderen van het werk af/ zit niet stil/ kan zich niet concentreren wanneer het belangrijk is

- angst: angst tijdens bewegen/ bepaalde activiteiten niet durven/ hoogtevrees waardoor de gymles niet vanzelf gaat

Mocht je twijfelen of je kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie dan mag je dit altijd met school of met mij overleggen. Je kunt mij bereiken via: info@fysioboxtel.nl of bellen op 0411-674811.