Samenwerken

Wij werken binnen onze school met verschillende partners samen. Dit zorgt voor een breder aanbod. Met de komst van de MFA (multifunctionele accomodatie) is deze samenwerking alleen nog maar versterkt.